براي استفاده از تخفيف ٣٠ درصدي off30 را هنگام خريد محصول در محل كد تخفيف وارد نماييد

آزمون راه و ساختمان

دسته بندی: راه و ساختمان

3

ماشین آلات ساختمانی (نشریه 469 )راه ساختمان (دوره اول)

1 / 4

غلتک پاچه بزی، برای متراکم کردن .................... کاربرد دارد.

(راه و ساختمان دادگستری 1388)

2 / 4

غلطک مناسب برای متراکم کردن خاک های " رسی" و "ماسه با دانه بندی پیوسته"، کدام است؟

(راه و ساختمان دادگستری 1390)

3 / 4

کدام یک از غلطک های زیر برای خاک های درشت دانه مناسب می باشد؟

(راه و ساختمان دادگستری 1395)

4 / 4

 کدام یک از موارد زیر درخصوص غلتک های تراکم کارگاهی صحیح است؟

(راه و ساختمان دادگستری 1398)

0

ماشین آلات ساختمانی (نشریه 469 )راه ساختمان (دوره دوم)

شما نیاز به افزودن پرسش‌ها دارید

0

معرفی ماشین آلات ساختمانی (نشریه 4469 )راه ساختمان (دوره سوم)

شما نیاز به افزودن پرسش‌ها دارید

0

معرفی ماشین آلات ساختمانی (نشریه 4469 )راه ساختمان (دوره چهارم)

شما نیاز به افزودن پرسش‌ها دارید

1

نشریه 289 (دوره اول ) راه ساختمان

1 / 1

منظور از شاخص مبنا :

(راه و ساختمان دادگستری 1371)

0

نشریه 289 (دوره دوم ) راه ساختمان

شما نیاز به افزودن پرسش‌ها دارید

0

نشریه 289 (دوره سوم ) راه ساختمان

شما نیاز به افزودن پرسش‌ها دارید

0

نشریه 289 (دوره چهارم ) راه ساختمان

شما نیاز به افزودن پرسش‌ها دارید

0

هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی(دوره اول )راه ساختمان

شما نیاز به افزودن پرسش‌ها دارید

0

هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی(دوره دوم )راه ساختمان

شما نیاز به افزودن پرسش‌ها دارید

0

هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی(دوره سوم )راه ساختمان

شما نیاز به افزودن پرسش‌ها دارید

0

هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی(دوره چهارم )راه ساختمان

شما نیاز به افزودن پرسش‌ها دارید

0

طراحی پل های فولادی (دوره اول) راه ساختمان

شما نیاز به افزودن پرسش‌ها دارید

0

طراحی پل های فولادی (دوره دوم) راه ساختمان

شما نیاز به افزودن پرسش‌ها دارید

0

طراحی پل های فولادی (دوره سوم) راه ساختمان

شما نیاز به افزودن پرسش‌ها دارید

0

طراحی پل های فولادی (دوره چهارم) راه ساختمان

شما نیاز به افزودن پرسش‌ها دارید

2

نشریه 415( دوره اول )راه ساختمان

1 / 3

بر اساس آیین نامه طرح هندسی راه ها، مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای انتخاب سرعت طرح، بر حسب کیلومتر در ساعت، برای طرح آزادراه ها، کدام یک از گزینه های مندرج در ذیل صحیح می باشد؟

(راه و ساختمان دادگستری 1379)

2 / 3

براساس آیین نامه طراحی هندسی راه، مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، سرعت طرح برای راه اصلی در منطقه تپه ماهوری به ترتیب حداقل و حداکثر چند کیلومتر بر ساعت است؟

(راه و ساختمان دادگستری 1395)

3 / 3

حریم راه ها کدام است و از چه محلی اندازه گیری می شود؟

(راه و ساختمان دادگستری 1400)

0

نشریه 415( دوره دوم )راه ساختمان

شما نیاز به افزودن پرسش‌ها دارید

0

نشریه 415( دوره سوم )راه ساختمان

شما نیاز به افزودن پرسش‌ها دارید

0

نشریه 415( دوره چهارم )راه ساختمان

شما نیاز به افزودن پرسش‌ها دارید