براي استفاده از تخفيف ٣٠ درصدي off30 را هنگام خريد محصول در محل كد تخفيف وارد نماييد

تستتتتتت

دسته بندی: نظارت و اجرا

0%
20
ایجاد شده در توسط مهندس مهدی دریانی

آزمون متفرقه معماری

1 / 35

در چه صورتی سازمان امور مالیاتی می تواند برخی از مشاغل را از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات های مستقیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کرده و مالیات مربروطه را به صورت مقطوع تعیین و وصول کند؟

2 / 35

کدام یک از موارد زیر، از مشخصه های اصلی بتن خود متراکم شونده نمی باشد؟

3 / 35

در مناطقی که خطر زلزله وجود دارد در چه دیوارهایی باید با استفاده از عضو افقی با مقطع فولادی با بتنی ارتفاع آزاد دیوار را کاهش داد و آیا در این حالت برای اینکه جداسازی دیوار از قاب سازه ای به نحو مناسب انجام شود، نیاز به اجرای وادار انتهایی می باشد؟

4 / 35

برای سوراخکاری ورق فولادی به ضخامت 15 میلی متر جهت اتصال پیچ با قطر اسمی 4 میلی متر، کدام روش مجاز است؟

5 / 35

کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

6 / 35

 برای رعایت الزامات لرزه ای اجزای غیر سازه ای حداقل فاصله جداسازی یک دیوار خارجی در ساختمانی مسکونی 5 طبقه چند سانتی متر است؟

7 / 35

ـ در یک ساختمان 5 طبقه که در طبقه همکف ارتفاع دیوارهای خارجی 3.85 متر و این دیوار ها پانلی در نظر گرفته شده اند، اجرای حداقل چند تیرک الزامی است؟

8 / 35

چنانچه در یک قرارداد، با اعلام کارفرما در یک نوبت پیمان به حالت تعلیق درآمده باشد و بر حسب ضرورت کارفرما تمایل داشته باشد آن را به مدت 3 ماه دیگر تعلیق کند و این موضوع مورد موافقت پیمانکار واقع نشود، براساس شرایط عمومی پیمان در نظام فنی و اجرایی کشور چگونه عمل خواهد شد؟

9 / 35

- در یک پروژه ساختمانی که به علت اختلاف بین کارگر و کارفرما و عدم سازش بین طرفین و انجمن صنفی کارگران، موضوع به هیات تشخیص (ماده 158 قانون کار) ارجاع و منجر به صدور رای گردیده است، کدام گزینه در مورد قطعیت رای صحیح است؟

10 / 35

در مناطقی که خطر زلزله وجود دارد اما می توان از بست های فلزی منقطع در دیوار های بلوکی ساخته شده از ملات بستر نازک استفاده کرد؟ و فاصله ی میلگردهای عرضی در میلگرد بستر نردبانی به چه میزان است؟

11 / 35

ـ در عملیات خاکی آیا استفاده از خاک های گچی برای خاکریزی مناسب است؟ استفاده از مصالح رودخانه ای چطور؟

12 / 35

- در مناطقی که خطر زلزله وجود دارد در چه شرایطی در کنار بازشوهای پنجره نیاز به اجرای وادار می باشد؟

13 / 35

در مناطقی که خطر زلزله وجود دارد در دیوارهایی که با بلوک، مشابه دال دو طرفه طراحی می شوند آیا می توان برای یکپارچه سازی و حفظ پیوستگی دیوار به ترتیب از المان مسلح کننده میلگرد بستر مورب یا نوارهای مش الیاف استفاده نمود؟

14 / 35

کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

15 / 35

آیا دیوارهای داخلی پانلی برای استفاده در بیمارستان ها مناسب هستند؟

16 / 35

منظور از دیوار با ملات بستر نازک چیست و آیا در مناطق زلزله خیز استفاده از بست های نازک فولادی منقطع در این دیوارها مجاز است؟

17 / 35

آیا اتصال وادارهای دیوار خارجی به کف و سقف باید به صورت مفصلی انجام شود و برای جلوگیری از ایجاد پل حرارتی باید از مصالح تراکم پذیر با مقاومت حرارتی مناسب استفاده شود؟

18 / 35

در اجرای مهار دیوارها طبق پیوست 6 آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

19 / 35

در دیوار نمای آجری مسلح خارجی، در چه ترازی دیوار نما باید به دیوار پشت مهار شود؟

20 / 35

 آیا می توان تاوه ها یا بلوک های عایق حرارتی را به صورت دو لایه به هم چسباند؟ و آیا می توانند از جنس بتن سبک دانه از انواع پرلیتی باشند؟

21 / 35

اگر شیب شیروانی ها از هر سو یکسان باشد. به نحوی طراحی شده باشند که آب باران بدون مانع  از اطراف به گاتر واقع در لبه بام بریزد. کدام یک از ترسیم های پلان شیروانی صحیح است؟

(تراز لبه بام در تمامی اضلاع یکسان است)

22 / 35

در صورتی که مهار لرزه­ ای دیوارها به نحوی انجام شود که خمش دیوار یک طرفه و در راستای قائم باشد، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

23 / 35

کدام یک از ماشین آلات زیر لزوماً به برق سه فاز نیاز دارند؟

24 / 35

در سقف دندانه­ ای یک طرفه بتن مسلح با قالب سقفی گم شده از جنس پلی استایرن منبسط شده، به ترتیب آیا وادارها برای مهار دیوار باید به بتن دندانه ها متصل شوند؟ و آیا روی رج آخر در تراز زیر دندانه های سقف نیاز به میلگرد بستر می باشد؟

25 / 35

برای صرفه جویی در مصرف انرژی در یک ساختمان مسکونی با استفاده موقت و زیر بنای مفید 200 متر مربع در اقلیم گرم و مرطوب کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

26 / 35

در نمودار زمان بندی مطابق شکل زیر، چناچه برای فعالیت بین دو گره C  و D تاخیری به اندازه 3 روز روی دهد (جمعاً فعالیت بین این دو گره 5 روز شود) چه تأثیری بر اتمام پروژه خواهد داشت؟

27 / 35

کدام یک از اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات مستقیم هستند؟

28 / 35

در مورد خسارت هایی که  از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین انجام وظیفه وارد می شود، کدام یک از کارفرمایان زیر مسئول جبران خسارت هستند؟

29 / 35

در صورتی که تمامی لبه بام در ساختمان های زیر در یک تراز باشند و بام تو سط شیروانی با شیب یکسان به نحوی طراحی شده باشد که آب باران در جهات مختلف به سمت لبه ی بام هدایت شود. کدام گزینه به درستی طراحی شده است؟

30 / 35

بر اساس قانون کار، در صورت اتمام عملیات اجرایی در یک پروژه ساختمانی و خاتمه قراردادهای کار معین، به کارگری که مطابق قرارداد به مدت 2 سال اشتغال به کار داشته است، چه مبلغی به عنوان مزایای پایان کار تعلق می گیرد؟

31 / 35

در اجرای یک پروژه عمرانی، چنانچه پیمانکار به مدت سه ماه پس از دریافت صورت وضعیت موقت، از پرداخت دستمزد همان ماه کارگران خودداری نماید. بر اساس شرابط عمومی پیمان کدام گزینه صحیح است؟

32 / 35

- آیا در دیوار های غیر سازه ای در فواصل بین ستون ها، در تمامی موارد استفاده از وادار الزامی است؟ و آیا در اتصال کشویی دیوار به عضو قائم، استفاده از نبشی گرم نورد شده الزامی است؟

33 / 35

در مورد عناصر غیر سازه ای ساختمان هایی که در مناطق با خطر زلزله قرار گرفته اند، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

34 / 35

صحت یا سقم موارد (الف) و (ب) کدام است؟

1) دیوار های داخلی نماهای ساختمان باید طوری اجرا شوند که تا حد امکان مانع حرکت سازه و اجرای سازه ای در زمان زلزله نشوند.

2) حداکثر تعداد طبقات ساختمانی که در آن می توان براساس ضوابط پیوست 6 آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله از میان قاب برای تامین مقاومت جانبی استفاده کرد 5 طبقه است.

35 / 35

- براساس ضوابط مرتبط با شرایط عمومی پیمان در قراردادهای مربوط به پروژه های عمرانی، کدام یک از موارد زیر از اختیارات کارفرما برای فسخ پیمان نمی باشد؟

امتیاز شما

0%

0%
9
ایجاد شده در توسط مهندس مهدی دریانی

آزمون معماری اجرا 99

1 / 38

کدام یک از گزینه ها در مورد جزئیات زیر که در شکل مشخص شده اند صحیح است؟

- جزئیات شماره 9: لايه بخار بند

- جزئیات شماره 2 و 7: عایق رطوبتی (دو لایه گونی و سه فشر قیر)

 - جزئیات شماره 4: توری سیمی

 - جزئیات شماره 1: دیوار آجری 22 سانتی متری

- جزئیات شماره 3: تیغه آجری 10 سانتی متری

- جزئیات شماره 19: عایق حرارتی( پشم شیشه)

2 / 38

کدام یک از گزینه ها در مورد جزئیات زیر که در شکل مشخص شده اند صحیح است؟

- جزئیات شماره 14: جان پناه با مشخصات داده شده و اتصال ورق بابه جان پناه (15) به مقطع قوطی فولادی توسط جوش

 -جزئیات شماره 21: اتصال نبشی در فواصل مناسب به ورق انتظار و قاب نگهدارنده سنگ نما توسط جوش

- جزئیات شماره 22: پایه های جوش شده به مقطع قوطی فولادی برای اجرای سنگ نما به صورت خشک

3 / 38

کدام یک از گزینه های زیر مربوط به شکل داده شده صحیح است؟

جزئیات شماره 24 :میلگرد ساده به قطر 8 میلی متر

- جزئیات شماره 10: ناودانی گالوانیزه با اتصال به سقف توسط میخ با چاشنی انفجاری (هیلتی)

4 / 38

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص خاتمه قرارداد کار (کار معین)، برای کارگری که طبق قرارداد به مدت 3 سال متناوب در کارگاهی به کار اشتغال داشته صحیح است؟

5 / 38

هیات رئیسه شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان چند نفر هستند و دوره تصدی مسئولیت آنها چند سال است؟

6 / 38

کدام یک از گزینه های زیر در مورد تحویل کارگاه در قراردادهای مربوط به اجرای ساختمان صحیح بوده و چنانچه در قرارداد تاریخ معینی برای تحویل کارگاه پیش بینی نشده باشد، تحویل آن حداکثر چند روز بعد از تاریخ امضای قرار داد است؟

7 / 38

چناچه یکی از اعضای نظام مهندسی ساختمان استانی، به علت عدم رعایت اصول اخلاق حرفه ای به محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به کار به مدت 4 سال محکوم شده باشد، چه مدتی از تصدی به سمت عضو شورای انتظامی نظام مهندسی محروم می باشد؟

8 / 38

کدام یک از گزینه های زیر، از مواردی نمی باشد که مجری (سازنده) می تواند با اخطار کتبی 15 روزه قبلی، قرارداد اجرای ساختمان را فسخ نماید؟

9 / 38

در یک ساختمان به ارتفاع 26 متر( ارتفاع کف طبقه آخر از تراز زمین) فاصله تا مرز مالکیت 2 متر است. کدام یک از طبقه واکنش در برابر آتش برای مصالح نمای خارجی در گزینه های زیر قابل قبول است؟

10 / 38

آیا می توان در مجاورت فضاهای امن در طبقات زیرین ساختمان، چاهک یا چاه آسانسور اجرا کرد؟ و آیا آسانسور مناسب برای استفاده آتش نشان ها در هنگام اضطرار باید دارای فشار مثبت باشد؟

11 / 38

در یک سالن آمفی تئاتر مقادیر اندازه گیری شده تراز فشار صدای نوفه تاسیسات به شرح زیر است. این مقادیر با کدام نمودار برسنج ترجیحی نوفه (PNC) مقایسه و درجه بندی می گردد؟

12 / 38

در یک سالن سخنرانی به حجم تقریبی  (ده هزار مترمکعب) نمودار زمان واخنش به شکل زیر است. برای کدام یک از فرکانس های مشخص شده زمان واخنش مناسب است؟

13 / 38

در یک مجموعه سرویس های بهداشتی عمومی شامل 6 عدد توالت تخت شرقی، حداقل تعداد لوله های افقی فاضلاب و اندازه قطر نامی آنها چند میلی متر است؟

14 / 38

در فضای اقامتی به مساحت 16 متر مربع در یک ساختمان یک طبقه با امکان نور گیری از سقف، حداقل سطح مجاز نورگیر دیواری چند متر مربع می تواند باشد؟

15 / 38

در تصویر، ابعاد داخلی فضای بهداشتی بدون در نظر گرفتن نازک کاری دیوارها ( کاشی + دوغاب سیمان) ترسیم شده است. آیا به ترتیب فضای دوش و محل قرارگیری کف شوی این سرویس بهداشتی مناسب هستند؟

16 / 38

شیشه ای که ویژگی های انتقال نور و میزان عبور اشعه مادون قرمز در آن به صورت برگشت پذیری تغییر کرده و در ساخت آن از نانواکسید تنگستن استفاده شده است، در کدام گروه قرار می گیرد؟

17 / 38

آیا برای ساختمانی که دارای یک طبقه زیرزمین و چهار طبقه روی آن است، چاه آسانسور با یک داکت هوایی به منظور تهویه هوای تازه نیاز است؟ و آیا درهای لولایی با مقاومت در برابر آتش که دارای نصف درجه بندی مقاومت در برابر آتش دیواره های چاه هستند، مناسب می باشند؟

18 / 38

در یک ساختمان تجاری برای تردد از طبقه همکف به طبقه اول از پلکان برقی استفاده شده است، چنانچه اختلاف ارتفاع کف تا کف طبقه 640 سانتی متر باشد. حداکثر طول پیش آمدگی سرگیری و چند سانتی متر است؟ (زاویه شیب پلکان برقی 30 درجه و ضخامت سقف 40 سانتی متر است)

19 / 38

کدام یک از پاسخ های زیر در خصوص بندهای الف و ب مربوط به دستگاه های دارای کویل سرمایی صحیح است؟

 الف - لوله حاوی مایعی که از تقطیر بخار در اثر کاهش دما بوجود می آید می تواند مستقيماً به شبکه لوله کشی فاضلاب وصل شود.

 ب - این لوله می تواند شیبی برابر 1.2 درصد داشته باشد.

 

20 / 38

آیا در موتور خانه ی ساختمانی که سیستم سرمایش آن با استفاده از چیلر است می توان دستگاه ها را در ارتفاعی نصب کرد که تردد افراد در زیر آن امکان پذیر باشد؟ و آیا می توان در صورت درزبندی کامل، دریچه بازدید و دسترسی بر روی کانال های هوا در این موتور خانه نصب کرد؟

21 / 38

هادی اتصال زمین مابین کدام یک از موارد زیر قرار می گیرد؟

22 / 38

مهم ترین کاربرد کدام یک از سنگ های زیر پوشش دادن سقف های شیب دار است؟

23 / 38

برای ساختمان پنج طبقه ای که در مجاورت خط انتقال 63 کیلوولت در شهر کاشان ساخته خواهد شد، حداقل فاصله حریم زمینی از هادی های جانبی خط انتقال نیرو چقدر است؟

24 / 38

در کارگاه های ساختمانی، راه شیب دار و گذرگاهی که علاوه بر افراد، برای عبور گاری چرخ دستی و یا فرغون مورد استفاده قرار می گیرد، باید حداقل دارای چند متر عرض و حداکثر چند درصد شیب باشد؟

25 / 38

نسبت آب به سیمان در بتن های مورد استفاده در سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی (3D)کدام یک از گزینه های زیر است؟

26 / 38

در کدام یک از گزینه های زیر مخلوط بتن دارای روانی زیاد باعث جداشدن سنگدانه ها می شود؟ و در کدام یک کاهش میزان شن از افت کارایی این نوع بشن جلوگیری می کند؟

27 / 38

در یک واحد مسکونی به مساحت 85 متر مربع و امکان نورگیری فقط از نما، A فضای اقامت وB فضای مجاور به آن است. اگر ارتفاع سطح شیشه پنجره 1.20  متر و ارتفاع اتاق از کف تا زیر سقف 2.60 متر باشد، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ (تمامی دیوارهای داخلی به ارتفاع 2.60 متر و با رنگ تیره مشخص شده اند)

28 / 38

کلاس درسی به ابعاد 4 متر در 7.5 متر برای 22 دانش آموز در نظر گرفته شده است، حداقل ارتفاع مجاز از کف تا زیر سقف این کلاس چند متر است؟

29 / 38

فضایی برای استفاده 30 نفر در طی روز پیش بینی شده است. طبق مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان اگر این فضا مشمول تعریف فضای جمعی نباشد، حداکثر بار تصرفی آن کدام یک از گزینه های زیر است؟

30 / 38

اگر تنها مسیر دسترس و خروج اصلی ساختمانی دارای 22 واحد مسکونی، پلکان و شیب راهه ای برای استفاده پیاده باشد، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

31 / 38

در ساختمانی با فضای ورودی به ابعاد 1.50 متر در 1.40 متر، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

32 / 38

در ساختمانی مجهز به شبکه بارنده خودکار تائید شده با سطح اشغال سیصد متر مربع، طبقات همکف (مجاور گذر) تا طبقه پنجم به کاربری تجاری و طبقه ششم به کاربری رستوران اختصاص دارد. حداقل تعداد الزامی پلکان خروج و حداقل پهنای راه خروج چه اندازه است؟

33 / 38

نام عناصر فولادی قائم در شکل مقابل چیست؟

34 / 38

بر روی عایق پلی استایرن منبسط شده برای محافظت در برابر آتش کدام یک از پوشش های زیر قابل قبول است؟

35 / 38

در مورد انبر تپانچه ای جوشکاری، کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

36 / 38

چنانچه یک اتصال جوشی گونیا تحت بارهای ضربه ای یا در معرض خستگی قرار گیرد، کدام یک از انواع جوش های زیر مناسب تر است؟

37 / 38

به ترتیب در کدام یک از جوشکاری ها، قابلیت انجماد سریع فلز جوش مهم است و کدام یک از جوشکاری های زیر اقتصادی تر است؟

38 / 38

در ساختمان هتل سه طبقه، نصب کدام دسته از تابلوهای ذکر شده در گزینه های زیر الزامی است؟

امتیاز شما

میانگین امتیازها 26%

0%

0%
15
ایجاد شده در توسط مهندس مهدی دریانی

آزمون اجرا 1400

1 / 45

در صورتی که تمامی لبه بام در ساختمان های زیر در یک تراز باشند و بام تو سط شیروانی با شیب یکسان به نحوی طراحی شده باشد که آب باران در جهات مختلف به سمت لبه ی بام هدایت شود. کدام گزینه به درستی طراحی شده است؟

2 / 45

کدام گزینه در مورد مجازات انتظامی مربوط به تبانی در ارائه پیشنهاد قیمت در مناقصه ها و مزایده های مرتبط با طرح های عمرانی و ساختمانی صحیح است؟

3 / 45

بر اساس مفاد قراردادهای اجرای ساختمان (با مصالح) نحوه محاسبه ایوان ها و بالکن های مسقف که دارای دو طرف دیوار باشد در محاسبات سطح زیر بنا چگونه است؟

4 / 45

در صورت تکمیل ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی اجرای ساختمان، مجری چه زمانی می تواند اجرای کار دیگری را تقبل نماید؟ 

5 / 45

بر اساس قانون کار، در صورت اتمام عملیات اجرایی در یک پروژه ساختمانی و خاتمه قراردادهای کار معین، به کارگری که مطابق قرارداد به مدت 2 سال اشتغال به کار داشته است، چه مبلغی به عنوان مزایای پایان کار تعلق می گیرد؟

6 / 45

بر اساس قانون مالیات های مستقیم ، نرخ مالیات بر درآمد اشخامی حقیقی(صرف نظر از موارد استثنا) نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه ، چقدر است؟

7 / 45

در اجرای یک پروژه عمرانی، چنانچه پیمانکار به مدت سه ماه پس از دریافت صورت وضعیت موقت، از پرداخت دستمزد همان ماه کارگران خودداری نماید. بر اساس شرابط عمومی پیمان کدام گزینه صحیح است؟

8 / 45

کدام یک از شرایط زیر در هنگام تخریب به روش دستی درست می باشد؟

9 / 45

در یک بام تخت که جهت بهره برداری با کف کاذبی بدون شیب اجرا شده است. حداقل شیب لایه عایق رطوبتی باید چند درصد باشد؟

10 / 45

در یک مجموعه ساختمانی پنج طبقه مسکونی، ردیفی و متصل با سقف شیبدار، به نحوی که شیب بام به سمت معبر عمومی  باشد حداقل فاصله افقی مجاز لبه بیرونی بام در داخل ملک در مرز مالکیت چند سانتیمتر است؟

11 / 45

چنانچه در فضاهای اداری یا تجاری، سطح نور گذر در یک دیوار به فاصله کمتر از 4.5 متر از دیوار مقابل باشد به ترتیب نسبت سطح بازشوی تهویه به کف فضا و حداقل ارتفاع آن چه مقدار است؟

12 / 45

این دستگاه چیست؟

13 / 45

برای نگهداری و مصرف سیمان های کیسه ای در مناطق شرجی و رطوبت نسبی بیش از 90 در صد:

14 / 45

در تولید سیمان پرتلند آهکی، علاوه بر سنگ آهک ویژه و سنگ گچ و کلینکر سیمان پرتلند، حداکثر میزان مواد افرودنی چند در صد است؟

15 / 45

این ابزار چیست؟

16 / 45

در مورد ستون های ساختمانی با اسکلت بتنی مسلح که دور از ساحل و دریا و مقدار کمی در معرض نمک های موجود در هوا است. حداقل پوشش مجاز میلگردها چند سانتی متر است؟

17 / 45

در سقفی از بتن مسلح که شامل ترکیب یکپارچه با فواصل منظم و یک دال فوقانی می باشد. که برای عملکرد دو طرفه طراحی شده، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

18 / 45

در یکی از اتاق ها در یک کارگاه در حال تکمیل در نظر است سقفی موقت بعنوان سکویی برای گچ کاری زیر سقف این فضا ایجاد شود. استفاده از کدام یک از تخته چوب های زیر برای ایجاد این سقف مجاز است؟

19 / 45

در عملیات تخریب رعایت کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

20 / 45

در ساخت و اجرای نرده های محافظتی موقت:

21 / 45

یک واحد مسکونی باید حداقل چند مدار الکتریکی نهایی مستقل داشته باشد؟

22 / 45

برای تخلیه آب از پنل یک دستگاه خنک کننده اسپیلت، لوله ای(لوله دربن)در نظر گرفته شده است. حداقل شیب مجاز این لوله چند درصد است؟

23 / 45

چنانچه ابعاد کابین آسانسور 1 در 1.20 متر و عمق راهرو مقابل ورودی آسانسور 1.60 متر باشد. این آسانسور برای کدام یک از گزینه های زیر مجاز است؟

24 / 45

چنانچه ابعاد کابین آسانسور 2.4 در 1.6 متر باشد، ظرفیت این کابین چند نفر است؟

25 / 45

اگر قطر لوله خروجی فاضلاب 100 میلی متر باشد کدام یک از مقادیر زیر می تواند عمق صحیح آب برای هوابند شدن سیفون متصل به آن باشد؟

26 / 45

آیا استفاده از لوله های پلاستیکی با ضریب انبساط بالا در شبکه فاضلاب ساختمان مجاز است؟ و آیا در صورت استفاده از لوله های فاضلاب پلاستیکی می توان آنرا با مواد مقاوم که در برابر آتش ازدیاد حجم پیدا می کنند محافظت کرد؟

27 / 45

در اجرای لوله کشی فاضلاب بهداشتی با لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه دار و لوله و فیتینگ فولادی گالوانیزه به ترتیب از چه نوع اتصالی استفاده می شود؟

28 / 45

اگر در تیرهای یک ساختمان در حال اجرا با بتن مسلح قطر میلگردهای طولی در یک تیر 28 میلی متر و در تیر دیگری 34 میلی متر باشد، حداقل قطر مجاز تنگ ها به ترتیب چند میلی متر است؟

29 / 45

برای جذب صداهای زیر کدام یک از مصالح نامبرده شده عملکرد بهتری دارد؟

30 / 45

در یک ساختمان مسکونی اتاق خواب و اتاق نشیمن به طور مشترک در بالای اتاق خواب طبقه پایین استقرار دارد .در این حالت حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته برای سقف بین این دو طبقه چند دسی بل است؟

31 / 45

در مورد مدل تابلو های واقع در معابر و محوطه های بیرونی کدام یک از گزینه های زیر درست است؟

32 / 45

جداسازها و میراگرها  چه تاثیری در استهلاک انرژی انفجار دارند؟

33 / 45

در جابه جایی مقاطع فولادی در کارگاه توسط جرثقیل آیا می توان آنرا با طناب فلزی به صورت تک حلقه جابه جا کرد ؟

34 / 45

در ورق های فولادی ضخیم، کدام یک از مشخصات زیر را پاس اول جوش شیاری دارا می باشد؟ 

35 / 45

کدام یک از گزینه های زیر در مورد آزمایش غیر مخرب جوش هایی که برای کنترل کیفیت جوش تمام شده استفاده می شوند صحیح است؟ 

36 / 45

آیا اتصال وادار های دیوار خارجی به کف و سقف باید به صورت مفصلی انجام شود و برای جلوگیری از ایجاد پل حرارتی باید از مصالح تراکم پذیر با مقاومت حرارتی مناسب استفاده شود؟

37 / 45

منظور از دیوار با ملات بستر نازک چیست و آیا در مناطق زلزله خیز استفاده از بست های نازک فولادی منقطع در این دیوارها مجاز است؟

38 / 45

برای دسترسی خودرو های آتش نشانی به ساختمانی به ارتفاع 24 متر، عرض معبر شهری چند متر باید باشد؟

39 / 45

در یک ساختمان مسکونی در نظر است در اصلی ورودی به صورت دو لنگه بدون وادار وسط ساخته شود کدامیک از اندازه ها درست است؟

40 / 45

در ساختمان های در حال اجرا با بتن مسلح اگر از گل میخ های سردار، به عنوان آرماتور برشی در دال های دو طرفه استفاده شود. کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

41 / 45

کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ 

42 / 45

طبق مبحث 3 مقررات ملی ساختمان در مورد انبار کیسه های سیمان با ساختار 3-ب مقادیر مجاز ارتفاع ساختمان، تعداد طبقات و مساحت به ترتیب کدام است؟ 

43 / 45

خروجی اصلی در ساختمانی که تماما در گروه تصرفی تجمعی قرار می گیرد و دارای بار تصرف 320 نفر است باید به ترتیب مشرف به حداقل یک فضای ......................... با عرض حداقل.......................... باشد که به یک راه عمومی متصل می شود

44 / 45

در ملکی که کروکی آن در اینجا ترسیم شده است. در نظر است ساختمانی با هدف مسکن اجتماعی که دارای 40 واحد مسکونی و محل توقف برای 30 خودرو در طبقات منفی، طراحی شود کدام یک از گزینه های زیر در مورد این ساختمان صحیح است؟

45 / 45

در مورد ارتفاع تا زیر سقف یک سالن مطالعه کتابخانه با ظرفیت مطالعه همزمان 30 نفر کدام یک از ارتفاع های الف: 3.05 متر ب: 2.90 متر  پ: 3.10 متر ت: 2.60 متر مجاز هستند

امتیاز شما

میانگین امتیازها 18%

0%

0%
21
ایجاد شده در توسط مهندس مهدی دریانی

جوش دوره سوم

1 / 123

حداکثر سرعت جابه جایی مجاز محور ستون از محل فرضی مساوی . . . . می باشد.

(مقادير گزينه ها بر حسب مثبت و منفی می باشد)

2 / 123

برای درز های لب به لب کارگاهی کدام یک از جوش های زیر جهت کاهش تغيير شكل ها مناسب تر است؟

3 / 123

کدام یک از جوش های زیر برای جوش های لب به لب بال در ساخت قطعات فلزی هزینه کمتری دارند؟

4 / 123

در ساخت ستون های مرکب با استفاده از پست های موازی حداقل عرض تسمه و ضخامت آن بر حسب سانتی متر به ترتیب کدام یک از گزینه های زیر است؟

5 / 123

در جوشکاری جهت ساخت ستون های دوبل با ورق سراسری در صورتی که از فولاد معمولی استفاده شود حداکثر فاصله جوش های منقطع چقدر باید باشد( t ضخامت ورق تقويت)

6 / 123

در ساخت ستون های دوبل فلزی کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

7 / 123

در ساخت مقاطع فولادی اگر ورق بال لاغر و عریض باشد چه مشکلی ممکن است موقع جوشکاری به وجود آید؟

8 / 123

در ساخت ورق های جان بال مقاطع I شکل در روش ساخت تمام خودکار از چه جوشی استفاده می شود؟

9 / 123

ناودان در جوشکاری برای جلوگیری از چه مشکلی به کار می رود؟

10 / 123

مشکل هلالی شدن در جوش ورق های فولادی به ترتیب چه رابطه ای با اندازه جوش گوشه جان به بال و زیاد شدن و ضخامت بال دارد؟

11 / 123

از شرایط پذیرش ناپیوستگی ها آزمون پرتونگاری این است که در حفره های سوزنی نسبت طول به عرض . . . . باشد برای حفره های گرد نسبت طول به عرض . . . .  باشد.

12 / 123

در آزمون RT از کدام یک از پرتوهای زیر استفاده می شود؟

13 / 123

روش بازتابی و روش عبوری از تکنیک های کدام یک از آزمایش های غیر مخرب است؟

14 / 123

در آزمون فراصوتی کدام یک از موارد زیر مشخص می شود؟

15 / 123

در آزمون MT علائمی که طول آن ها بزرگتر از . . . .عرض آن ها باشد به عنوان عيوب خطی ارزیابی می شوند.

16 / 123

کليه عيوب کروی با ابعاد بزرگتر از . . . . .  میلی متر و خطی با ابعاد بزرگتراز . . . . در آزمون MT غير قابل پذیرش بوده و باید تعمیر گردد

17 / 123

کدام یک از موارد زیر برای آزمایش ذرات مغناطیسی صحیح می باشد؟

18 / 123

کدام یک از موارد زیر برای آزمایش PT صحیح نمی باشد؟

19 / 123

کدام یک از موارد زير جزء آزمایش های غیر مخرب هستند؟

20 / 123

آزمون های شارپی و ایزود جزء کدام یک از آزمایش های جوشی هستند؟

21 / 123

هدف از آزمایش ضربه چیست؟

22 / 123

آزمایش حک برای کدام یک از موارد زیر به کار می رود؟

23 / 123

حداقل و حداکثر طول ترک ایجاد شده قابل پذیرش در آزمایش خمش هدایت شده جوش گوشه چقدر است؟

24 / 123

کدام یک از موارد زیر جزء آزمایش های مخرب جوش گوشه نیست؟

25 / 123

از شرایط پذیرش نمونه آزمایشی شکست نمونه زخم دار این است که میزان تخلخل سطح شکسته شده نباید بیش از . . . .  حفره ی گازی در هر سانتی متر مربع از سطح جوش باشد و حداكثر بعد هر یک از این حفره ها در هر امتداد نباید . . . .باشد.

26 / 123

حداقل و حداکثر طول ترک و دیگر معایب مورد پذیرش در آزمایش خمش هدایت شده برای جوش شیاری به ترتیب چقدر است؟

27 / 123

مقاومت کششی نمونه در نتایج آزمایش مخرب جوش شیاری باید برابر یا بزرگتر از کدام یک از موارد زیر باشد؟

28 / 123

کدام یک از موارد زیر جزء آزمایش های مخرب جوش شیاری نیست؟

29 / 123

حداکثر گرده مجاز در جوش های شیاری چقدر است؟

30 / 123

طبق آیین نامه AWS در حالی که نیرو به طور عرضی بر بریدگی اعمال گردد، بریدگی تا عمق . . . . میلی متر و در صورتی که نیرو به موازات بریدگی باشد ، تا عمق . . . .  میلی متر قابل قبول است.

31 / 123

کدام یک از موارد زير صحیح می باشد؟

32 / 123

کدام یک از موارد زير صحيح نمی باشد؟

33 / 123

عدم هم محوری صحیح باعث تشکیل قسمت هایی با . . . . جوش می شود.

34 / 123

کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد؟

35 / 123

طبق ضوابط پذیرش در بازرسی عيني (AWS) در جوش های گوشه مجموع قطر تخلخل های سطحی با قطر1 میلی متر و بزرگتر در هر ۲۵ میلی متر طول جوش حداکثر چقدر است ؟

36 / 123

برای مصالحی با ضخامت ۲۵ میلی متر و کمتر میزان بریدگی لب جوش باید. . . .  باشد. در طول معادل 50 میلی متر در هر 300 میلی متر طول  نوار بریدگی تا . . . . .  مجاز است.

37 / 123

کدام یک از موارد زیر برای تشخیص تخلخل آزمایش مناسبی نیست؟

38 / 123

کدام یک از گزینه های زیر جزء موارد بازرسی عینی در حین جوشکاری نیست؟

39 / 123

کدام یک از موارد زیر روش مناسبی برای کنترل اعوجاج نیست؟

40 / 123

انقباض زاویه ای با کدام یک از تدابیر زیر کاهش می یابد؟

41 / 123

کدام یک از موارد زیر برای انقباض عرضی جوش صحیح نمی باشد؟

42 / 123

دمای گرم کردن قطعات برای رفع انقباض های جوشکاری . . . .  مجاز بوده و فقط قطعاتی را می توان با استفاده از گرمایش اصلاح نمود که تحت بار . . . .

43 / 123

مناسب ترین نسبت عرض به عمق جوش کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

44 / 123

اگر عمق ذوب . . . . عرض نوار جوش باشد سطح جوش ممکن است زودتر از مرکز آن منجمد شود در این حالت تنش می توانند در هسته داغ جوش ترک داخلی بدون بروز سطحی به وجود آورند

45 / 123

کدام یک از عوامل زیر باعث پاشش در جوشکاری تحت حفاظت گاز می شود؟

46 / 123

با کدام یک از موارد زیر می توان از سوختگی کناره جوش در جوشکاری تحت حفاظت گاز جلوگیری کرد؟

47 / 123

در جوشکاری تحت حفاظت گاز حداکثر نفوذ زمانی حاصل می شود که انبر به صورت . . . .  بر سطح قطعه کار نگه داشته شود.

48 / 123

در جوشکاری تحت حفاظت گاز در کدام یک از شرایط زیر ذوب ناقص اتفاق می افتد؟

49 / 123

کدام یک از گازهای زیر در جوشکاری تحت حفاظت گاز موجب جوانه زنی می شود؟

50 / 123

استفاده از الکترود های . . . .  همراه با پیش گرمایش مناسب از ایجاد ترک های سرد جلوگیری می کند.

51 / 123

این نوع ترک . . . .  در دمای معمولی اتاق با درجه حرارتی نزدیک به آن اتفاق می افتد و در فولاد نسبت به سایر فلزات بیشتر است.

52 / 123

لوچه در جوشکاری باعث کدام یک از مشکلات زیر می شود؟

53 / 123

در کدام یک از موارد زیر نیروی اعمال شده افزاینده خستگی و مضر است؟

 

54 / 123

کدام یک از موارد زير از دلایل امتزاج ناقص است؟

55 / 123

حداقل زاویه پخی . . . .  می باشد.

56 / 123

تسمه های پشت بند اغلب در درزهای . . . . .  استفاده می شوند.

57 / 123

جوشی است که بر وجوه جانبی دو قطعه مجاور هم رسوب می کند:

58 / 123

طبق ضوابط بازرسی ظاهری الکترودها برای الكترود های مخصوص جوشکاری فولادهای ساختمانی حداکثر وزن پارتی. . . . . . . .  تن و برای الکترودهای جوشکاری فولادهای ویژه حداکثر وزن هر پارتی . . . .  تن می باشد.

59 / 123

طول استاندارد برای یک الکترود با مفتولی به قطر 4/5 میلی متر کدام یک از گزینه های زیر می تواند باشد؟

60 / 123

افزایش استفاده از جوشکاری زیر پودری باعث جذب رطوبت توسط پودر های حفاظت نشده می شود که این امر باعث جذب . . . .. به داخل جوش مي گردد.

61 / 123

کدام یک از موارد زیر نشان دهنده پایان عمر مفید الکترود می باشد؟