آرشیو: Process

طراحی المان ها جزو کانسپچوال ترین موضوعات طراحی معماری بوده بطوریکه فرآیند تبدیل مفاهیم به حجم از دغدغه های اصلی اینگونه موضوعات است. در این طرح که مربوط با بمباران شیمیایی سردشت است هشت ورودی به توجه به هشت سال جنگ تحمیلی در نظر گرفته شده و مفهوم جهانی بودن...
مکان تعامل اجتماعی بعنوان نقطه ی عطف در شهر، عامل برخورد انسان ها و اندکی تأمل برای ایجاد ارتباطی پویاست. در طرح پیش رو، بافت حصیری سقف که شاکله اصلی سازه طراحی را تشکیل داده است، هویت مکان این ارتباط جمعی را تقویت کرده است. اختلاف سطح نیم طبقه، امکان...
بطور کلی سه محور می توان برای طراحی مسجد در نظر گرفت: یک محور اصلی غالب که جهت قبله را نشان می دهد و سلسله مراتب فضایی در راستای این محور اصلی قرار می گیرد دو محور فرعی که یکی عمود بر محور اصلی است و دیگری نسبت به محور...
هویت مکان جدید، حلقه گم شده ی معماری مسکونی شهر یزد است و یکی از راه کارهای ایجاد این هویت در مکان، تکرار خاطرات بصری گذشته در غالبی جدید است. ممکن است اثر یک فرم در تکرار خاطرات بصری، فارغ از بکارگیری مصالح قدیم و بلکه با مصالح تکنولوژیک روز...
شاید واژه ی پلاسکو باید پلاسکو بماند بهترین توصیف از طرح نمای پلاسکوی نو باشد. خاطره ای بصری که 45 سال مردم با آن زندگی می کنند، نمی تواند از اذهان به سادگی پاک شود. فرم های ضربدری شبیه بادبند، خاطره ای بصری است که از نمای اصلی پلاسکو به...
در پروژه طراحی سردرب اصلی شهرک بزرگ تجاری و بازرگانی شرکت بنکداران تغذیه سبز خزر، داشتن روحیه صنعتی با توجه به کاربری خدماتی از یک سو و توجه به فرم غالب سقف های شیبدار استان مازندران، اساس طراحی سردرب را بر اساس فرمی نوین با سقف شیبدار متفاوت پیش برد....
فعلا این متن خالی می باشد.