مکان تعامل اجتماعی بستک در هرمزگان

  • خانه
  • Process
  • مکان تعامل اجتماعی بستک در هرمزگان

مکان تعامل اجتماعی بعنوان نقطه ی عطف در شهر، عامل برخورد انسان ها و اندکی تأمل برای ایجاد ارتباطی پویاست. در طرح پیش رو، بافت حصیری سقف که شاکله اصلی سازه طراحی را تشکیل داده است، هویت مکان این ارتباط جمعی را تقویت کرده است. اختلاف سطح نیم طبقه، امکان حضوری متفاوت و همراه با مکث را القامی کند که دسترسی به آن از چهار طرف جغرافیایی ممکن است.

یک پاسخ بگذارید