یادمان بمباران شیمیایی سردشت

طراحی المان ها جزو کانسپچوال ترین موضوعات طراحی معماری بوده بطوریکه فرآیند تبدیل مفاهیم به حجم از دغدغه های اصلی اینگونه موضوعات است.
در این طرح که مربوط با بمباران شیمیایی سردشت است هشت ورودی به توجه به هشت سال جنگ تحمیلی در نظر گرفته شده و مفهوم جهانی بودن طرح توسط نیم گنبد که اشاره به نیمی از کره زمین است طراحی شده است. فاصله گرفتن حجم از زمین نیز به سبک بال بودن روح کودکان سردشتی اشاره دارد که در لحظه اول بمباران عروجی ملکوتی داشتند.

یک پاسخ بگذارید