سایت در حال به روز رسانی میباشد

سایت در حال به روز رسانی میباشد

درباره ما

+ 0

دانش‌پذیر
محتوای رایگان

+ 0

دانشجویان فارغ التحصیل

+ 0

تعداد آزمون های برگزار شده

+ 0

دانش‌پذیر

محتوای رایگان

+ 0

دانشجویان

فارغ التحصیل

+ 0

تعداد آزمون های

برگزار شده

درباره مهندس مهدی دریانی

آموزش دوره های نظام مهندسی (معماری و عمران )
آموزش دوره های کارشناس رسمی دادگستری
آموزش دوره های تخصصی معماری عمران ،کارشناس رسمی ،طراحی نما ،فرآیند طراحی،معماری ،و…
تنها مدرس طراحی و معماری تایید شده شورای مرکزی نظام مهندسی
پایه ارشد نظام مهندسی تهران

سوابق حرفه ای:

سال 1383
مهندسین مشاور توسعه و عمران
سال 1383
سال 1386
شرکت در مسابقه معماری مسکن موقت دانشگاه تهران
سال 1386
سال 1386
شرکت در مسابقه طراحی بنای یادمان بمباران شیمیایی سردشت و دریافت لوح تقدیر
سال 1386
سال 1387
شرکت در مسابقه طراحی بنای یادمان شهدای هواپیمای ایرباس و دریافت لوح تقدیر
سال 1387
سال 1387/1388
ساختمان مسکونی بهنود، سمت: ناظر معمار
سال 1387/1388
سال 1388
ساختمان مسکونی شقایق، طراح نما
سال 1388
سال 1387/1389
طراحی و اجرای معماری داخلی مجتمع تجاری کساء
سال 1387/1389
سال 1388
تأسیس شرکت معماری تلاقی سکوت و نور
سال 1388
سال 1388
طراحی و اجرای سه راه ورودی فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران
سال 1388
سال 1388
طراحی و اجرای سه راه ورودی فرودگاه بین المللی مهرآباد تهران
سال 1388
سال 1390
طرح ساماندهی امام زاده حسن تهران
سال 1390
سال 13990/1395
مهندسین مشاور معماری و شهرسازی شاربوم
سال 13990/1395
سال 1396/1397
مهندسین مشاور معماری اثر برسو
سال 1396/1397
سال 1397/1402
مهندسین مشاور معماری و شهرسازی اسپیدایج
سال 1397/1402
سال 1396
مسابقه طراحی معماری مجتمع اداری – تجاری بریس تهران
سال 1396
سال 1397
مسابقه طراحی معماری مسجد و پلازای گلشهر کرج،
سال 1397
سال 1397
مسابقه طراحی معماری بین المللی مسجد نمادین بندر کرک دوبی
سال 1397
سال 1397
مسابقه ط=راحی معماری ساختمان مدیریت مهندسی و تحقیق و توسعه شرکت ساخت و تجهیزات سپاهان،
سال 1397
سال 1397
مسابقه طراحی معماری راهکارهای معمارانه برای عبور از بحران،
سال 1397
سال 1397
مسابقه طراحی معماری ساختمان پلاسکو نو
سال 1397
سال 1398
مسابقه طراحی شهری محور امیر کبیر و مروارید جزیره زیبای کیش
سال 1398
سال 1398
مسابقه طراحی حوزه میدان اتریش
سال 1398
سال 1394/1399
عضو کمیته نمای شهرداری تهران،
سال 1394/1399
سال 1398
طرح منتخب و عقد قرارداد فاز 2 مسابقه طراحی سردر شرکت بنکداران تغذیه سبز خزر
سال 1398
سال 1398
طرح منتخب مسابقه طراحی مرکز تعامل اجتماعی بستک هرمزگان
سال 1398
سال 1399
طراحی فاز 1 و 2 میدان ورودی شرکت صنعتی و معدنی گل گوهر سیرجان
سال 1399
سال 1399
مسابقه طراحی معماری خانه ویلایی یزد،
سال 1399
سال 1401
مسابقه معماری مجتمع گردشگری و تفریحی کاریزبوم یزد
سال 1401

سوابق آموزشی و پژوهشی:

سال 1386
ارائه ی مقاله سازه چوبی پایدار در کنفرانس سازه دانشگاه تهران، اردیبهشت
سال 1386
سال 1386
برگزاری نمایشگاه پرزانته و رنگ فرهنگ سرای هنر، 12 – 25 اردیبهشت
سال 1386
12 – 24 اردیبهشت 1386
· ارائه ی 11 سمینار آموزشی با عنوان عناصر و اصول طراحی در نقاشی و معماری، فرهنگ سرای هنر،
12 – 24 اردیبهشت 1386
12 – 24 اردیبهشت 1386
· ارائه ی 11 سمینار آموزشی با عنوان عناصر و اصول طراحی در نقاشی و معماری، فرهنگ سرای هنر،
12 – 24 اردیبهشت 1386
9 – 12 دی 1386
برگزاری نمایشگاه اسکیس های آثار معماری معاصر جهان دانشگاه آزاد شهر ری
9 – 12 دی 1386
11 دی 1386
ارائه ی سمینار آموزشی با عنوان عناصر و اصول طراحی در نقاشی و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
11 دی 1386
11 – 24 اردیبهشت 1387
برگزاری نمایشگاه اسکیس و پرزانته، فرهنگ سرای هنر
11 – 24 اردیبهشت 1387
11 – 24 اردیبهشت 1387
برگزاری نمایشگاه اسکیس و پرزانته، فرهنگ سرای هنر
11 – 24 اردیبهشت 1387
12 – 24 اردیبهشت 1388
برگزاری نمایشگاه اسکیس و پرزانته، فرهنگ سرای هنر،
12 – 24 اردیبهشت 1388
27 مهر – 3 آبان 1388
برگزاری نمایشگاه اسکیس، حوزه ی هنری قزوین
27 مهر – 3 آبان 1388
11 – 13 آبان 1388
برگزاری نمایشگاه اسکیس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش
11 – 13 آبان 1388
13 آبان 1388
ارائه ی سمینار آموزشی ترکیب بندی و شیت بندی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش
13 آبان 1388
16 – 18 آبان 1388
برگزاری نمایشگاه اسکیس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
16 – 18 آبان 1388
13990/1395 سال
شرکت در مسابقه طراحی بنای یادمان شهدای هواپیمای ایرباس و دریافت لوح تقدیر
13990/1395 سال
18 آبان 1388
ارائه ی سمینار آموزشی ترکیب بندی و شیت بندی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
18 آبان 1388
8 – 14 آذر 1388
برگزاری نمایشگاه اسکیس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
8 – 14 آذر 1388
9 آذر 1388
ارائه ی سمینار آموزشی ترکیب بندی و شیت بندی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
9 آذر 1388
24 – 25 آذر 1388
برگزاری نمایشگاه اسکیس، دانشگاه سماء تهران،
24 – 25 آذر 1388
2 اردیبهشت 1389
برگزاری نمایشگاه اسکیس، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
2 اردیبهشت 1389
2 اردیبهشت 1389
ارائه ی سمینار آموزشی عناصر و اصول طراحی و ترکیب بندی و شیت بندی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
2 اردیبهشت 1389
26 بهمن – 2 اسفند 1393
برگزاری نمایشگاه اسکیس و معماری ایرانی، فرهنگ سرای شفق
26 بهمن – 2 اسفند 1393
17 – 31 اردیبهشت 1394
نمایشگاه اسکیس و پرزانته، فرهنگ سرای ارسباران
17 – 31 اردیبهشت 1394
2 – 12 خرداد 1394
برگزاری نمایشگاه تکنیک های پرزانته در ارائه آثار معماری، حوزه هنری کرج
2 – 12 خرداد 1394
1383/1398سال
مدرس اسکیس و طراحی معماری از سال 1383 تا 1398 در دانشگاه آزاد و موسسات آموزشی تهران
1383/1398سال
1388/1399 سال
· مدرس دوره های ورود به پایه نظام مهندسی معماری از سال 1388 تا 1399 در موسسات آموزشی تهران
1388/1399 سال
سال 1400
تآسیس آکادمی مهندس مهدی دریانی
سال 1400
سال 1400
مدرس دوره های طراحی نما از سال 1400 در آکادمی مهندس مهدی دریانی
سال 1400
سال 1400
· مدرس دوره های کارشناسی رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان و رشته معماری و تزیینات داخلی از سال 1400 در آکادمی مهندس مهدی دریانی
سال 1400

کتب تألیف شده:

1388
مدیریت ترسیم فضا (پرسپکتیو نوین)، انتشارات اول و آخر
1388
1392
ترکیب بندی و شیت بندی، انتشارات اول و آخر
1392
1393
اصول طراحی نما، انتشارات اول و آخر
1393
1393
مبانی طراحی معماری، انتشارات نوآور
1393
1393
جزئیات اجرایی ساختمان، انتشارات نوآور
1393
1393
15 سال اسکیس کنکور کارشناسی ارشد و دکتری معماری، انتشارات عصرکنکاش
1393
1393
تشریح و طراحی کامل سؤالات آزمون های نظام مهندسی معماری، انتشارات نوآور
1393
1397
ناگفته های آزمون طراحی معماری نظام مهندسی معماری، انتشارات گیتا تک
1397
1397
آزمون های آزمایشی طراحی معماری نظام مهندسی معماری، انتشارات گیتا تک
1397
1402
مجموعه سؤالات طبقه بندی شده آزمون های کارشناسی رسمی راه و ساختمان قوه قضاییه (در دست چاپ)
1402
1402
مجموعه سؤالات طبقه بندی شده آزمون های کارشناسی رسمی راه و ساختمان دادگستری (در دست چاپ )
1402
1402
مجموعه سؤالات طبقه بندی شده آزمون های کارشناسی رسمی معماری و تزیینات داخلی (در دست چاپ )
1402

نظرات شرکت کنندگان در دوره های آموزشی

سوابق آموزشی و پژوهشی مهندس فرزام مقدم راد:

سال 1383
مهندس محاسب در شركت مهندسين مشاور فارور
سال 1383
سال 1384
کارشناس عمراني شركت صنايع خودروكوير
سال 1384
سال 1397/ 1385
عضو کميته فنی راهبردی و مدیر پروژه برای پروژه های عمراني بنیاد شهید و امور ایثارگران و مجتمع های توانبخشی در استانهای خراسان شمالی و جنوبی و رضوی، البرز، قزوین، خوزستان و سیستان و بلوچستان
سال 1397/ 1385
سال 1391 / 1387
مديريت گروه عمران دانشگاه پرند
سال 1391 / 1387
سال 1388 / 1385
مدیریت دفتر فني شركت سپرپايه
سال 1388 / 1385
سال 1394 / 1390
همکاری با سازمان نظام مهندسی پرند و و مدیر بخش کنترل و تاييد نقشه های سازه و فايلهای
سال 1394 / 1390
سال 1393 / 1392
طراحی و نظارت سازه های پروژه تعاونی مسکن فرزان شهر قدس
سال 1393 / 1392
سال 1393
مشاور سازه ای شرکت باغمیشه
سال 1393
سال 1386
مهندس ناظر و محاسب ساختمانهاي در حال احداث شهر تهران
سال 1386
شهریور 1390/1392
عضو کميته فنی راهبردی برای پروژه های عمراني شرکت سرمايه گذاری سايپا
شهریور 1390/1392
سال 1394
همکاری با واحد بازرسی سازمان نظام مهندسی تهران بعنوان بازرس گود
سال 1394
سال 1393 / 1392
ریاست دانشکده فنی دانشگاه پرند
سال 1393 / 1392
سال 1401 / 1398
عضو کمیته فنی و راهبردی شرکت ابنیه و فن آوری شاهد
سال 1401 / 1398
سال 1386
عضو هيات علمي و تدريس دروس طراحی سازه های بتن آرمه، تحليل سازه ها، مقاومت مصالح، سازه های بنايي و پروژه بتن و فولاد در دانشگاه آزاد اسلامي واحد پرند
سال 1386
سال 1400
و تدريس در واحد علوم و تحقيقات
سال 1400
سال 1400
طراحي و نظارت سازه كارخانه و ساختمانهای شرکت نفت و گاز سرو از سال 1400 تا کنون • مشاور سازه شرکت اطلس مهر جهت مقاوم سازی کارخانه آن در شکوهیه قم
سال 1400
سال 1400
کارآموز کانون کارشناسان رسمی دادگستری با توجه به قبولی در آزمونهای کتبی و شفاهی
سال 1400
سال 1400
دارای پروانه پایه ارشد محاسبات، نظارت و اجرا از سازمان نظام مهندسی ساختمان
سال 1400
سال 1402
عضو هیات مدیره شرکت شرکت توسعه عمران ساختمان نسیم
سال 1402
0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید شما خالی استبازگشت به فروشگاه