براي استفاده از تخفيف ٣٠ درصدي off30 را هنگام خريد محصول در محل كد تخفيف وارد نماييد

دوره مقدماتی تا پیشرفته 3DS-MAX

1,300,000 تومان

تماشای آنلاین

معرفی دوره مقدماتی تا پیشرفته 3DS-MAX

جلسه اول : مفاهیم و احجام  اولیه

جلسه دوم  : انواع ترانسفورم

جلسه سوم  : آرایه ها

جلسه چهارم : اجسام آماده معماری

جلسه پنجم  : دوبعدی به سه بعدی 1

جلسه ششم  : دوبعدی به سه بعدی 2

جلسه هفتم : ویرایش احجام 1

جلسه هشتم : ویرایش احجام 2

جلسه نهم :  اصلاح گرها – پارامتریک 1

جلسه دهم :  اصلاح گرها – پارامتریک 2

جلسه یازدهم : تکنیک Patch / Surface

جلسه دوازدهم : تکنیک Loft – Scatter