---

کلاس طراحی مهندس مهدی دریانی آنلاین یا حضوری؟

پادکست تستی

روز معمار بر تمام فرهیختگان معماری مبارک

2,500,000 تومان
1,500,000 تومان
1,830,000 تومان
1,200,000 تومان
350,000 تومان
Array ( [0] => https://mehdidaryani.com/wp-content/uploads/2022/06/Site-Poster-2-scaled.jpg [1] => https://mehdidaryani.com/wp-content/uploads/2022/06/Site-Poster-4-scaled.jpg [2] => https://mehdidaryani.com/wp-content/uploads/2022/06/Site-Poster-1-scaled.jpg [3] => https://mehdidaryani.com/wp-content/uploads/2022/06/Site-Poster-3-scaled.jpg [4] => https://mehdidaryani.com/wp-content/uploads/2021/04/جزوه-1400زمین-ها-و-معابر-شیبدار-بخش-اول-1.jpg )
Array ( [0] => کلاس نظارت و اجرا نظام مهندسی تمامی مباحث [1] => کلاس ترسیم فنی [2] => کلاس آنلاین طراحی معماری [3] => کلاس طراحی نما [4] => جزوه زمین ها و معابر شیب دار 1400 و فیلم های تحلیل موضوعات زمین های شیبدار )
Array ( [0] => https://mehdidaryani.com/product/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7/ [1] => https://mehdidaryani.com/product/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%85-%d9%81%d9%86%db%8c/ [2] => https://mehdidaryani.com/product/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c/ [3] => https://mehdidaryani.com/product/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7/ [4] => https://mehdidaryani.com/product/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%a8%d8%b1-%d8%b4%db%8c%d8%a8-%d8%af%d8%a7%d8%b1-1400/ )
5
Array ( [0] => )فروش ویژه دوره های آموزشی مهندس مهدی دریانی آرشیو محصولات
کلاس نظارت و اجرا نظام مهندسی تمامی مباحث
کلاس ترسیم فنی
کلاس آنلاین طراحی معماری
آشتی با سایه  ( دانلودی ) %51
آشتی با سایه ( سی دی ) %51
اسرار سایه ( دانلودی ) %51