تخفیف 50% محصولات

---

کارشناس رسمی تزیینات داخلی

کلاس طراحی مهندس مهدی دریانی آنلاین یا حضوری؟

پادکست تستی

2,400,000 تومان 3,500,000 تومان 4,500,000 تومان 2,900,000 تومان 3,500,000 تومان 3,850,000 تومان 1,500,000 تومان 2,700,000 تومان 1,200,000 تومان
Array ( [0] => https://mehdidaryani.com/wp-content/uploads/2023/01/photo_2023-01-26_17-06-26.jpg [1] => https://mehdidaryani.com/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-19_18-46-51.jpg [2] => https://mehdidaryani.com/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-19_18-46-40.jpg [3] => https://mehdidaryani.com/wp-content/uploads/2023/06/photo_2023-06-19_18-46-47.jpg [4] => https://mehdidaryani.com/wp-content/uploads/2023/03/IMG_20230306_133532_232-e1691633141137.jpg [5] => https://mehdidaryani.com/wp-content/uploads/2022/06/Site-Poster-2-scaled.jpg [6] => https://mehdidaryani.com/wp-content/uploads/2022/06/Site-Poster-4-scaled.jpg [7] => https://mehdidaryani.com/wp-content/uploads/2022/06/Site-Poster-1-scaled.jpg [8] => https://mehdidaryani.com/wp-content/uploads/2022/06/Site-Poster-3-scaled.jpg )
Array ( [0] => دوره نظارت حرفه ای ساختمان [1] => كارشناسي رسمی دادگستری معماري و تزيينات داخلي [2] => كارشناسي رسمي دادگستری راه و ساختمان [3] => نظارت و اجرای عمران [4] => كلاس پيشرفته طراحي نظام مهندسی [5] => کلاس نظارت و اجرا نظام مهندسی تمامی مباحث [6] => کلاس ترسیم فنی [7] => کلاس آنلاین طراحی معماری [8] => کلاس طراحی نما )
Array ( [0] => https://mehdidaryani.com/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/ [1] => https://mehdidaryani.com/product/%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%af%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d9%88-%d8%aa%d8%b2%d9%8a%d9%8a%d9%86/ [2] => https://mehdidaryani.com/product/%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d8%b1%d8%b3%d9%85%d9%8a-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/ [3] => https://mehdidaryani.com/product/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%86/ [4] => https://mehdidaryani.com/product/%d9%83%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%be%d9%8a%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%8a-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c/ [5] => https://mehdidaryani.com/product/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7/ [6] => https://mehdidaryani.com/product/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d8%b1%d8%b3%db%8c%d9%85-%d9%81%d9%86%db%8c/ [7] => https://mehdidaryani.com/product/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c/ [8] => https://mehdidaryani.com/product/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7/ )
9
Array ( [0] => )فروش ویژه دوره های آموزشی مهندس مهدی دریانی آرشیو محصولات
دوره نظارت حرفه ای ساختمان
كارشناسي رسمی دادگستری معماري و تزيينات داخلي
كارشناسي رسمي دادگستری راه و ساختمان
آشتی با سایه  ( دانلودی ) %51
آشتی با سایه ( سی دی ) %51
اسرار سایه ( دانلودی ) %51