سایت در حال به روز رسانی میباشد

سایت در حال به روز رسانی میباشد

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی معماری و تاسیسات برقی

برای دادن آزمون هیچ چیز مهم تر از منابع آزمون نظام مهندسی نیست بررسی دقیق منابع آزمون و مطالعه دقیق آن ها کمک زیادی به قبولی در آزمون دارد

آزمون نظام مهندسی معماری

منابع آزمون نظام مهندسی رشته معماری (نظارت)

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
 • مبحث دوم (نظامات اداري) ۱۳۸۴
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵
 • مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)۱۳۹۶
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) ۱۳۹۶
 • مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ۱۴۰۰
 • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ۱۳۹۸
 • مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه ) – ۱۳۹۹
 • مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه
 • مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)- ۱۴۰۰
 • مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) ۱۳۹۲
 • مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها)  –۱۳۹۵
 • مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶) –
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي (۱۳۹۲
 • مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) –۱۳۹۶
 • مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي)- ۱۳۸۹
 • مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) ۱۳۹۶
 • مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) ۱۳۹۹
 • مبحث بيستم (علائم و تابلوها) ۱۳۹۶
 • مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) ۱۳۹۵
 • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) ۱۳۹۲
 • راهنماي مبحث نوزدهم (صرفه‌جويي در مصرف انرژي) – ۱۳۹۲
 • راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخشهاي نظارت و اجرا) ۱۳۹۰
 • پیوست ششم آئین‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ويرايش چهارم) (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری)
 • گودبرداری، پی سازی و سازه‌های نگهبان
 • روش ها و مسائل اجرايي ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه جزئیات اجرایی ساختمان ها
 • مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و ساز
 • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان ها

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی معماری اجرا

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
 • مبحث دوم: ( نظامات اداري)۱۳۸۴
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵
 • مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)۱۳۹۶
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) ۱۳۹۶
 • مبحث هفتم ( پي و پي‌سازي )- ( ۱۳۹۲
 • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ۱۳۹۸
 • مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه )- ۱۳۹۹
 • مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي )- (۱۳۹۲) به همراه غلط‌نامه مربوطه
 • مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها)- ۱۴۰۰
 • مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) ۱۳۹۲
 • مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) –۱۳۹۵
 • مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶) – دانلود غلط نامه
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) ۱۳۹۲
 • مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) –۱۳۹۶
 • مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) –۱۳۸۹
 • مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا)- ۱۳۹۶
 • مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي) ۱۳۹۹
 • مبحث بيستم (علائم و تابلوها (۱۳۹۶
 • مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) ۱۳۹۵
 • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) ۱۳۹۲
 • راهنماي مبحث نوزدهم (صرفه‌جويي در مصرف انرژي) – ۱۳۹۲
 • راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)۱۳۹۰
 • پیوست ششم آئین‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ويرايش چهارم) (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری)
 • گودبرداري، پی سازی و سازه‌هاي نگهبان *
 • ماشین‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها*
 • روشها و مسائل اجرايي ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه های جزئیات اجرایی ساختمان*
 • ضوابط و مقررات مربوط به نظام فني و اجرائي کشور*
 • مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت ساز و امور قراردادها *
 • قوانين مرتبط با صنعت بيمه و ماليات و کار*
 • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قرارداد و پیمان ها *
 • مدیریت ساخت و نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه*

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی معماری طراحی

 • مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵
 • مبحث چهارم( الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۶
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲
 • مبحث هجدهم ( عايق‌بندي و تنظيم صدا) (۱۳۹۶
 • مبحث نوزدهم ( صرفه‌جويي در مصرف انرژي (۱۴۰۰
 • مباني طراحي معماري *
 • جزئيات اجرائي ساختمان *
 • ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد دارای معلوليت – ویرایش سوم ۱۳۹۹

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی نظارت

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
 • مبحث اول: تعاریف ۱۳۹۲
 • مبحث دوم: نظامات اداری ۱۳۸۴
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵
 • مبحث دوازدهم: ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا (۱۳۹۲
 • مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها (۱۳۹۵
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی ۱۳۹۲
 • مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی ۱۳۹۹
 • مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل ۱۳۹۵
 • مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان ۱۳۹۲
 • کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان
 • نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور
 • اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط به تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر *
 • مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها *

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی طراحی

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
 • مبحث دوم ( نظامات اداري)- ۱۳۸۴
 • مبحث سوم: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق ۱۳۹۵
 • مبحث سیزدهم: طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها ۱۳۹۵
 • مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان­برقی ۱۳۹۲
 • مبحث نوزدهم: صرفه‌جویی در مصرف انرژی ۱۳۹۹
 • مبحث بيست و يکم: پدافند غیرعامل ۱۳۹۵
 • مبحث بيست و دوم: مراقبت و نگهداری از ساختمان­ ها ۱۳۹۲
 • کتاب­های راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان
 • نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور*
 • اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات برقی و الزامات آن، مراجع علمی و فنی معتبر*
 • مسائل مربوط به طراحی تاسیسات برقی در ساختمان‌ها*

مواد و منابع آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی اجرا

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۹۴/۱۲/۰۵ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان 
 • مبحث دوم (نظامات اداری)- ۱۳۸۴
 • مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حریق)- ۱۳۹۵
 • مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)- ۱۳۹۲
 • مبحث سیزدهم (طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها)- ۱۳۹۵
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)- ۱۳۹۲
 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جویی در مصرف انرژی)- ۱۳۹۹
 • مبحث بیست ‌و ‌یکم (پدافند غیرعامل)- ۱۳۹۵
 • مبحث بیست ‌و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)- ۱۳۹۲
 • کتاب‌های راهنمای مباحث مقررات ملی ساختمان
 • نشریه‌های شماره ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ – مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات‌برقی ساختمان
 • نشریه شماره ۳۹۳- نقشه‌های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان
 • آئین‌نامه حفاظتی تاسیسات الکتریکی در کارگاه‌ها مصوب شورای عالی حفاظت فنی
 • آئین‌نامه تکمیلی تعرفه برق و ضوابط واگذاری انشعاب برق
 • اطلاعات عمومی مهندسی مرتبط با تاسیسات برقی و الزامات آن در مراجع علمی و فنی معتبر بین‌المللی *
 • مسائل مربوط به اجرا و نظارت تاسیسات برقی در ساختمان‌ها *
 • قراردادها و شرايط عمومي و خصوصي مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها
 • قوانين مرتبط با صنعت بيمه، ماليات و کار
 • مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه *
 • ماشین­ آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره­ برداری و نگهداری آنها *
 • مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها و امور قراردادها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

داده ای یافت نشد
0
  0
  سبد خرید شما
  سبد خرید شما خالی استبازگشت به فروشگاه