سایت در حال به روز رسانی میباشد

سایت در حال به روز رسانی میباشد

منابع آزمون کارشناسی رسمی رشته راه و ساختمان

 

آزمون کارشناسی رسمی در رشته ی راه و ساختمان شامل منابع دو رشته ی معماری و عمران است. مباحث منتخب مقررات ملی ساختمان، نشریات سازمان برنامه و بودجه و همچنین مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، از جمله مهم ترین منابع این آزمون است که در ادامه بصورت موردی آمده است.

 1. قانون کارشناسان رسمی دادگشتریف مصوب 18/01/1381
 2. آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 3. آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری 15/02/1382
 4. آیین دادرسی مدنی، مصوب 21/01/1379
 5. آیین دادرسی کیفری، مصوب 4/12/1392
 6. نشریه 4311، موافقت نامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان ها
 7. مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان، چاپ 1392
 8. مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان، چاپ 1396
 9. مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان، چاپ 1396
 • مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، چاپ 1389
 • مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان، چاپ 1388
 • مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان، چاپ 1400
 • مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، چاپ 1392
 • مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، چاپ 1399
 • مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان، چاپ 1392
 • مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان، چاپ 1396
 • آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800 – ویرایش چهارم)
 • آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800 – ویرایش سوم)
 • راهنمای نشریه 55، چاپ اول
 • راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان های ف.لادی، ویرایش 1390
 • قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب 26/5/1376
 • مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان، چاپ 1392
 • مشخصات فنی و عمومی راه، نشریه 101
 • نشریه 55، مشخصات فنی و عمومی کارهای ساختمانی
 • قانون تملک آپارتمان ها، مصوب 16/13/1343
 • مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، چاپ 1398
 • مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان، چاپ 1398
 • مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، چاپ 1392
 • مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، چاپ 1398
 • مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، چاپ 1401
 • قانون شهرداری ها، مصوب 11/4/1334
 • قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مصوب 22/12/1351
 • قانون زمین شهری، مصوب 22/6/1366
 • نشریه 264، آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی
 • آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران (نشریه 101)
 • مبحث سوم مقررات ملی ساختمان، چاپ 1395
 • قانون مدنی
 • نشریه 173، پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیمان
 • تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب 30/7/1392
 • نشریه 415، آیین نامه طرح هندسی راه های ایران سال 1391
 • نشریه 415، آیین نامه طرح هندسی راه های ایران سال 1375
 • دستورالعمل طراحی پل های فولادی
 • نشریه 14، تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی
 • نشریه 289، راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان ها
 • قانون ایجار شهرهای جدید و آیین نامه اجرایی آن
 • قانون تعریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، مصوب 14/10/1384
 • نشریه 446، معرفی ماشین آلات ساختمانی
 • کتابچه شهرداری (نحوه محاسبه عوارض پذیره برای واحدهای تجاری و اداری)
 • ملاک عمل شهرداری (صدور پروانه ساختمانی)
 • ضوابط مکان یابی شهرهای جدید، مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، مصوب 25/10/1368

منابعی که برای آزمون کارشناسی رسمی رشته راه و ساختمان معرفی شده است از بررسی تست های مطرح شده در آزمون سال های گذشته استخراج شده و شامل دسته بندی زیر می شود:

الف- کتب مقررات ملی ساختمان

ب- نشریات سازمان برنامه و بودجه، نشریات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و همچنین آیین نامه های عمرانی

ج- قانون های مصوب شهری، عمرانی و ساختمانی

د- دروس تخصصی مانند راهنمای جوش

کتب مقررات ملی ساختمان بعنوان اصلی ترین منبع آزمون کارشناسی رسمی رشته راه و ساختمان بوده و تسلط بر این کتب عملاً 50 درصد راه را هموار می سازد. مطالعه ی با دقت کتب مقررات ملی ساختمان، مرورهای متوالی و همچنین تست های بسیار زیاد می تواند در افزایش تسلط بر منابع و پاسخگویی به تست ها بسیار مؤثر باشد. توجه به این نکته ضروری است که شیوه ی سؤالات مطرح شده در آزمون کارشناسی رسمی رشته راه و ساختمان با آزمون نظارت و اجرای نظام مهندسی متفاوت است و بیشتر سؤالات از متن کتاب آمده و بصورت جدولی یا مسئله ای نیستند. بنابراین تمرکز بر متن کتاب کلید پاسخگویی درست به این تست ها است. بعد از هر مرور کتب مقررات ملی ساختمان باید تست های منتخب آن مبحث کار شود تا مطالب بیشتر از قبل در ذهن حک شود.

دومین دسته از منابع آزمون کارشناسی رسمی رشته راه و ساختمان نشریات سازمان های مرتبط با صنعت ساختمان است. سازمان های برنامه و بودجه و همچنین مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و آیین نامه های تدوین شده، بخش قابل توجهی از سؤالات این آزمون را به خود اختصاص می دهند.

سومین دسته از منابع آزمون کارشناسی رسمی رشته راه و ساختمان، قانون های مصوب شهری، عمرانی و اجتماعی است. بعنوان مثال قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1343 که کاملاً قانون اجتماعی است از منابع این آزمون است و باید بر این قوانین مساط بود. قانون های مصوب شهری بعنوان مثال شامل کتابچه شهرداری (نحوه ی محاسبه ی عوارض پذیره برای واحد های تجاری و اداری) است و یا ضوابط مکان یابی شهرهای جدید که جزو مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی در سال 1347 است. قوانین عمرانی نیز شامل نشریاتی است که بصورت تخصصی از مباحث عمرانی مطرح چاپ شده و بعنوان مثال شامل آیین نامه 2800 می شود.

و در نهایت چهارمین دسته از منابع آزمون کارشناسی رسمی رشته راه و ساختمان، دروس تخصصی مانند کتاب راهنمای جوش است که مطالعه ی چنین کتبی بسیار ضروری است. بررسی تست های سال های قبل نشان می دهد دروس تخصصی و مطالعه اصولی آنها و تست های مربوطه، نه تنها در آزمون کتبی بسیار مؤثر است، در آزمون شفاهی نیز که اکثر سؤالات بصورت تخصصی است، می تواند راهگشا باشد.

 

مانند تمامی آزمون های تخصصی، در آزمون کارشناسی رسمی رشته راه و ساختمان نیز باید نمونه سؤال های مطرح شده در دوره های قبل به طور مفصل بررسی شود. در درجه اول همیشه سؤالات تکراری از دوره های قبل مطرح شده است که مرور آن ها در پاسخ دادن سریع و افزایش سرعت پاسخگویی به تست ها بسیار مؤثر است. در درجه دوم این امکان همیشه وجود دارد که سؤالات سال های قبل، در آزمون جدید مطرح شوند و با مرور این سؤالات، می توان در کمترین زمان به تست ها پاسخ داد.

به عنوان مثال سؤال زیر در سال های 1381، 1384، 1385 و 1386 در رشته راه و ساختمان مطرح شد:

برای بتن هایی که در معرض یخ زدن و آب شدن متوالی قرار می گیرند، استفاده از کدام مورد زیر، اکیداً توصیه می شود؟

الف- مواد شیمیایی یخ زا

ب- موار حباب ساز و ساخت بتن با حباب هوا

ج- صرفاً موار حباب ساز

د- ضد یخ

و همچنین سؤال زیر در سال های 1380، 1381، 1384، 1385، 1396 و 1390 در رشته راه و ساختمان مطرح شده است:

حداقل عرض درز انقطاع، فاضله هر طبقه ساختمان از مرز زمین مجاور حداقل باید برابر چه نسبتی از ارتفاع آن طبقه از روی تراز پایه باشد؟

الف- 007/0

ب- 01/0

ج- 003/0

د- 005/0

 

در نتیجه یکی از کلیدهای اصلی موفقیت در آزمون کارشناسی رسمی رشته راه و ساختمان، مرور و تحلیل با دقت سؤال های سال های قبل است. معمولا پنج الی هفت تست تکراری از سال های قبل در آزمون جدید مطرح می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

داده ای یافت نشد
0
  0
  سبد خرید شما
  سبد خرید شما خالی استبازگشت به فروشگاه