سایت در حال به روز رسانی میباشد

سایت در حال به روز رسانی میباشد

آزمون نظارت مهر 1402

1- نقشه زیر مربوط به اتاق خواب دوم یک آپارتمان مسکونی است .کدام یک از گزاره های زیر صحیح است؟ 

الف) اندازه ها قابل قبول است.

ب) عرض اتاق کم است.

ج) طول اتاق کم است.

د) سطح كف (مساحت) اتاق کافی نیست.

 

2- پنجره ای با مشخصات زیر برای استفاده در جهت شمال در منطقه با نیاز سرمایی غالب وجود دارد :

– جنس : یو پی وی سی

– نوع شیشه : دو جداره

– ضریب انتقال حرارت سطحی

– ضریب عبور نور مرئی 0.51 : Tv

کدام گزینه صحیح است؟

الف) پنجره با عملکرد حرارتی بهبود یافته و کارایی بالا است.

ب) پنجره با عملکرد حرارتی بهبود یافته است.

ج) پنجره برای ساختمان گروه یک با رده انرژی +EC قابل استفاده است.

د) پنجره برای ساختمان گروه سه با رده انرژی ++EC قابل استفاده است.

 

3- در یک ساختمان با رتبه انرژی EC++ (ساختمان کم انرژی) کدام یک از لامپ ها توصیه می شوند؟

الف) لامپ بخار سدیم با توان نامی 70W و بهره نوری 90 Lumen/W

ب) لامپ فلورسنت معمولی با توان نامی 36W و بهره نوری 60 Lumen/W

ج)لامپ متال هالید با توان نامی 150W و بهره نوری 81 Lumen/W

د) لمپ فلور سنت فشرده با توان نامی 18W و بهره نوری 65 Lumen/W

4- سامانه مبتنی بر رایانه، نصب شده در داخل ساختمان، برای کنترل و نظارت بر تجهیزات و سیستم های مرتبط با تاسیسات مکانیکی و الکتریکی داخل ساختمان و همچنین سامانه های مرتبط با ایمنی، حفاظت در برابر حریق و اطفای آن در صورت وقوع کدام یک از سیستم های زیر می باشد؟

الف) سیستم مدیریت انرژی EMS

ب) سیستم مدیریت و هوشمند ساختمان BMS

ج) سیستم تولید هم زمان برودت، حرارت و برق CCHP

د) سیستم تولید هم زمان حرارت و برق CHP

5- کدام یک از نکات ذیل در طراحی سیستم روشنایی داخلی در مقررات ملی ساختمان، در اولویت توجه اعلام نشده است؟

الف) استفاده از سلول های خورشیدی (فتوولتائیک) برای تولید برق روشنایی فضاهای داخلی

ب) استفاده از دیمر جهت کاهش میزان شدت روشنایی

ج) تامین شدت روشنایی مورد نیاز موضع کار(در صورت امکان) و پرهیز از تامین شدت روشنایی مورد نیاز برای کل فضا

د) استفاده از لامپ های با طول عمر زیاد و ضریب بهره بالا و مناسب با شرایط و کاربری فضا

6- امدادگران در مواجهه با موارد خطر ساز در فضای تاسیسات ساختمان و کارگاه های دارای لوله های متعدد انتقال سیالات چگونه نسبت به ایمن سازی محیط کارگاه و ساختمان های دیگر اقدام می کنند؟

الف) نصب علائم و رنگ های نشانگر محتوای لوله های انتقال سیالات بر روی مجرا ها و لوله های رو کار

ب) علائم ایمنی الزامی در کارگاه و ساختمان به کار برده شده باشد

ج) امدادگران به دستور العمل های ایمنی کارگاه توجه نمایند.

د) هر سه گزینه صحیح است.

7- علائم ایمنی که با نصب در بیرون ساختمان ها و کار گاه های حاوی مخازن سیالات نصب می شوند شامل چه انواعی از هشدار ها هستند و غیر از اطلاع رسانی و هشدار به متصرفین ساختمان و کارگاه، مورد استفاده چه افراد دیگری قرار می گیرند؟

الف) هشدار های نقطه اشتعال، هشدار زمان اشتعال، هشدار عدم استفاده از مواد، هشدار البسه مناسب برای کار/ مورد استفاده امدادگر

ب) هشدار های آتش سوزی، هشدار بهداشتی، هشدار های خاص و هشدار های ناپایداری / مورد استفاده امدادگر

ج)هشدار خورندگی مواد، هشدار سمی بودن مواد، هشدار خطر برق گرفتگی، هشدار مواد رادیو اکتیو/ مور استفاده کارگران کارگاه

د) هشدار های انفجار مواد، هشدار تغییر شیمبایی مواد، هشدار ناپایداری مواد در صورت گرمایش، هشدار برق گرفتگی/ مورد استفاده امدادگر

8- چنانچه مبلغ خالص قرارداد 000/000/000/24 ریال باشد، احتساب 5% مالیات و 66/16% بیمه، مبلغ ناخالص چه مقدار است؟

الف) 000/400/198/29 ریال                             ب) 000/600/801/18 ریال

ج) 580/690/635/30 ریال                               د) 400/364/313/30 ریال

9- عرض مفید راه پله های خروج از بنا و فرار از حریق در صورتی که مجموع تعداد متصرفان کمتر از 30 نفر باشد، در کدام یک از گزینه های زیر مجاز است؟

الف) 110 سانتی متر                                        ب) 90 سانتی متر

ج) 100 سانتی متر                                          د) هر سه گزینه صحیح است.

10- سرسره های فرار به عنوان راه خروج و فرار از حریق در چه صورت مجاز است؟

الف) با تایید مرجع صدور پروانه و منترل ساختمان و برای تصرف های صنعتی – بهداشتی

ب) با تایید مرجه صدور پروانه و کنترل ساختمان و برای تصرف های غیر مسکونی

ج) برای تمامی پروژه های صنعتی با تایید مراجه مذکور در مقررات ملی ساختمان و برای حداکثر 25 درصد ظرفیت راه های خروج

د) برای تمامی پروژه های ایمن با رعایت ضوابط معلولین

11- دیوار های خارجی ساختمان باید دارای درجه مقاومت در برابر آتش باشند. درجه بندی و آزمون مقاومت در برابر آتش برای فواصل مجزا سازی حریق کوچکتر از 1.5 متر، باید به چه صورت انجام شود؟

الف) از هر دو طرف دیوار

ب) از طرف داخل

ج) از طرف خارج

د) برای فواصل مجزا سازی حریق کوچکتر از 1.5 متر نیازی به مقاوم سازی نمی باشد.

12- در ساختمان های مورد استفاده افراد دارای معلولیت و کم توان جسمی حرکتی، حداکثر تعداد پله های بین دو پاگرد باید چه تعداد باشد؟

الف) 15                                             ب) 10

ج) 12                                               د) 16

 

13- عرض راهرو های ساختمان، به ترتیب :

1) راهرو های واقع در مسیر و دسترس خروج(در انطباق با ضوابط معلولین)

2) راهرو های ارتباطی در راستای مسیر دسترس و خروج که قابل دسترس بودن آنها برای افراد معلول الزامی نیست.

3) راهرو های مستقیم غیر واقع در مسیر دسترس خروج ساختمان با بار تصرف 50 نفر یا کمتر که قابل دسترس بودن آنها برای افراد معلول الزامی نباسد.

4) راهرو های دسترسی به تجهیزات برقی، مکانیکی و …… حداقل چقدر باید باشد؟

الف) 1.5 – 1.0 – 1.0 – 0.8 متر                          ب)1.4 – 1.1 – 0.9 – 0.6 متر

ج) 1.4 – 1.2 – 1.0 – 0.6 متر                             د) 1.2 – 1.1 – 1.0 – 0.8 متر

14- در فضای اتاقت تصویر شده در این نقشه، در صورتی که بالکن سر پوشیده باشد، عمق نورگیری پنجره براساس مبحث 4 مقررات ملی ساختمان تا کجاست؟

الف) امتداد A                                           ب) امتداد B

ج) امتداد C                                             د) امتداد  D

15- ارتفاع مجاز توقفگاه های کوچک خودرو و توقفگاه های متوسط خودرو به ترتیب چقدر است؟

الف) حداقل 2.20 متر ، حداقل 2.40 متر            ب) حداکثر 2.20 متر ، حداکثر 2.40 متر

ج) حداکثر 2.20 متر ، حداقل 2.40 متر              د) حداقل 2.20 متر ، حداکثر 2.40 متر

 

16- در کلید ساختمان های گروه 4 به بالا (بیش از 2 طبقه)، اتصال قفس پلکان با فضای توقفگاه و موتورخانه باید چگونه باشد؟

الف) باید توقفگاه و موتورخانه دارای سیستم مکش دود بوده تا از انتقال دود جلوگیری شود.

ب) باید توسط دیوار دارای عایق حرارتی و عایق صدا از هم جدا شوند تا از انتقال دود و سرو صدا جلوگیری شود.

ج) باید توسط در های ضد حریق از هم جدا شوند تا امکان انتقال دود نباشد.

د) باید فضای جداکننده ای تعبیه و با در پلکان، فشار مثبت هوا جهت جلوگیری از انتقال دود و سر و صدا ایجاد شود.

17- در اراضی با مساحت 200 متر مربع و بیشتر در ساختمان های گروه 1 تا 5 مسکونی، حیاط های خلوت یا پاسیورهایی  که برای تامین نور و تهویه فضاهای اقامت یا اشتغال در طبقات پیش بینی می شوند، چه مساحت و ابعادی را باید داشته باشند؟

الف) حداقل 6 متر مربع مساحت با حداقل 2 متر عرض

ب) حداقل 12 متر مربع مساحت با حداقل 3 متر عرض

ج) حداقل 9 متر مربع مساحت با حداقل 3 متر عرض

د) حداقل 6 متر مربع مساحت زمین با حداقل 3 متر عرض

18- در سقف های شیب دار ساختمان های 4 طبقه جهت رعایت ضوابط، کدام پاسخ در مورد فاصله افقی لبه بیرونی بام از مرز مالکیت در داخل ملک صحیح می باشد؟

الف) حداقل 20 سانتی متر                             ب) حداقل 50 سانتی متر

ج) حداقل 10 سانتی متر                              د) حداقل 30 سانتی متر

19- میان طبقه ها در ساختمان باید حداکثر دارای چه سطحی باشند تا جزو طبقات ساختمان محسوب نگردند و جزو اتاق یا فضای زیرین خود باشند؟

الف) مساحت میان طبقه از 75 متر مربع در هر فضا بیشتر نباشد.

ب) مساحت میان طبقه از 50 متر مربع در هر فضا بیشتر نباشد.

ج) مساحت میان طبقه از یک سوم مساحت زیر بنای فضای زیرین آن بیشتر نباشد.

د) استقرار میان طبقه در فضاهای همکف باشد و مساحت آن از 100 متر مربع بیشتر نباشد.

20- در مبحث 4 مقررات ملی ساختمان، مجرای خارجی نور و هوا به چه منظور پیش بینی شده است؟

الف) مجرایی است که به منظور گردش هوا در زیر زمین و جلوگیری از افزایش رطوبت در نظر گرفته می شود.

ب) مجرایی است که برای تامین حداقل هوای الزامی به صورت گربه رو سر پوشیده در جوار زیر زمین تعبیه می گردد.

ج) مجرایی است که برای ایجاد فشار مثبت در دسترس های خروج حریق در زیر زمین تعبیه می گردد.

د) به منظور تامیننور و هوای فضاهای واقع در زیر زمین

21- آیا از آلیاژ آلومینیوم می توان در اسکلت ها و سازه های ساختمانی استفاده کرد؟ و آیا ممکن است آلیاژ آلومینیوم زیر بار تغییر شکل زیاد داشته باشد؟

الف) بلی در سازه های سبک – خیر                   ب) بلی در سازه های سبک – بلی

ج) خیر – خیر                                              د)خیر – بلی

22- در این کارگاه حداکثر چند کیسه سیمان و تا چه ارتفاعی را می توان بر روی هم انبار کرد؟

الف) 8 کیسه – 1.2 متر                                ب) 8 کیسه – 1.6 متر

ج) 12 کیسه – 1.8 متر                                د)12 کیسه – 2.4 متر

23- برای گچ کاری در زیر سقف این ساختمان چه نوع گچی مناسب است؟

الف) گچ مسلح شده با شبکه الیاف                         ب) اندود گچ عایق حرارتی

ج) گچ گیپتون                                                 د) گچ اصلاح شده ( پایدار در برابر رطوبت)

 

24- حداکثر زمان نگهداری (دپوی) سیمان کیسه ای در کارگاه پروژه مذکور چند روز پس از تولید است؟

الف) 45                                                         ب) 30

ج) 60                                                           د) 90

25- آیا می توان گچ و فرآورده های گچی را مستقیماً بر روی دیوار برشی بتنی اجرا نمود ؟

الف) بلی                                                               ب) خیر

ج) بلی – با رابیتس کاری و اجرای زیر سازی                  د) بلی – با گچ گیپتون

26- در موضوع کیفیت مصالح و فرآورده های ساختمانی کدام مورد ذیل صدق نمی کند؟

الف) برای استاندارد هایی که جنبه اختیاری دارند هنگام مصرف مجدداً استعلام از سازمان ملی استاندارد لزوماً اخذ گردد.

ب) استفاده مجدد از مواد، مصالح و فرآورده های ساختمانی مستعمل با رعایت تطابق مشخصات فنی مقررات ملی ساختمان بلامانع است.

ج) اگر برای بررسی ماده ای استاندارد ملی وجود نداشته باشد استاندارد ISO یا EN و ASTM می تواند ملاک قرار گیرد.

د) استفاده از مواد، مصالح و فرآورده های ساختمانی که با مشخصات و معیار های پذیرفته شده در مقررات ملی ساختمان تطابق ندارند، در صورتی مجاز است که مورد تائید آزمایشگاه باشند.

27- آیا در دیوار های غیر سازه ای در فواصل بین ستون ها، در تمامی موارد استفاده از وادار الزامی است؟ و آیا در اتصال کشویی دیوار به عضو قائم، استفاده از نبشی گرم نورد شده الزامی است؟

الف) خیر – خیر                                     ب) خیر – بلی

ج) بلی – خیر                                        د) بلی – بلی

 

28- نقشه زیر مربوط به فضای سرویس بهداشتی (توالت و روشویی) در یک خانه مسکونی مناسب سازی نشده برای معلولین است. کدام یک از گزاره های زیر صحیح است؟

الف) فاصله بین لوازم بهداشتی کافی نیست

ب) فاصله کاسه روشویی تا دیوار کافی نسیت

ج) فاصله کاسه توالت تا دیوار کافی نیست.

د) فاصله ها قابل قبول است.

29- در یک ساختمان 6 طبقه منفرد با اهمیت متوسط (بر مبنای استاندارد 2800) با سطح اشغال 600 متر مربع حداقل تعداد گمانه برای شناسایی و طبقه بندی نوع خاک طبق مبحث 7 مقررات ملی ساختمان چند عدد است؟

الف) 2                                                   ب) 4

ج) 1                                                     د) 3

30- در یک دیوار باربر با مصالح بنایی دو بازشوی پنجره به فاصله 60 سانتی متر از یکدیگر و هر کدام به عرض 80 سانتی متر و به فاصله 1 متر از دیوار های جانبی تعبیه شده است.طول نعل درگاه مشترک این دو پنجره حداقل چند سانتی متر باید باشد؟

الف) 300                                             ب) 290

ج) 240                                               د) 260

 

 

31- در تعبیه سقف کاذب در یک فضا، از آویزهای استفاده می شود که مقاومت کافی داشته و در برابر عوامل خورنده و زنگ زدگی مقاوم هستند. تعداد آویز ها در هر متر مربع سقف کاذب باید حداقل چند عدد باشد؟

الف) 8                                                   ب) 9

ج) 3                                                      د) 6

32- در تیر های ساختمان های بنایی مسلح، خیز محاسبه شده برای تیر، تحت بارهای بهره برداری مرده و زنده باید چقدر باشد؟( طول دهانه =L)

الف) نباید از 1/600 فراتر رود.                                 ب) نباید از 1/500 فراتر رود.

ج) نباید از 1/400 فراتر رود.                                    د) نباید از 1/300 فراتر رود.

33- در مقوله اتصال اعضای سازه ای به یکدیگر کاشتن مهارهای چسبی در بتن باید حداقل چند روز پس از بتن ریزی انجام شود؟

الف) 7 روز                                                     ب) 14 روز

ج) 21 روز                                                     د) 28 روز

34- کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

الف) عملیات جوشکاری آرماتور های مصرفی در بتن نباید در دمای کمتر از 4 درجه سلسیوس انجام شود.

ب) در دال های بتن مسلح در صورت استفاده از آلومینیوم، واکنشی بین بتن و آلومینیوم اتفاق نخواهد افتاد.

ج) در قطعات سیستم های مرکب بتنی استفاده از میلگرد برای جلوگیری از گسترش ترک خوردگی به علت هوازدگی میلگرد مجاز نیست.

د) برای دوام بیشتر آرماتور ها می توان آنها را با اندود های اپوکسی پوشش داد.

35- آیا استفاده از آرماتور های ساده در سازه های بتن آرمه مجاز است؟

الف) فقط در دور پیچ ها مجاز است.

ب) بلی، تا حداکثر 10 درصد از آرماتور های طولی و عرضی

ج) تمامی آرماتور های طولی و عرضی و دورپیچ ها در سازه های بتن آرمه باید آجدار باشند.

د) بلی، تا حداکثر 10 درصد از آرماتور های طولی و عرضی در صورتی که خم ابتدا و انتهای آنها عصایی باشد.

36- آیا در نواحی با خطر زلزله، دال های دو طرفه بتنی می توانند بدون تیر اجرا شوند؟ و آیا در دال های دو طرفه بتنی ادامه دادن بخشی از آرماتور های فوقانی نوار ستونی در تکیه گاه ها در تمام طول دهانه دال الزامی است ؟

الف) خیر – بلی                                             ب) بلی – خیر

ج) بلی – بلی                                                د) خیر – خیر

37- در محل وصله ستون های فولادی به یکدیگر با استفاده از ورق وصله، چنانچه فاصله بین وجه داخلی ورق وصله و وجه خارجی قطعه 3 mm باشد، کدام یک از روش های زیر صحیح است؟

الف) نیازی به تعبیه ورق پر کنند نبوده، لیکن بعد محاسباتی جوش باید به اندازه فاصله خالی افزایش یابد.

ب) لازم است ورق پر کننده به ضخامت 3 mm همپاد با لبه های ورق اجرا شود.

ج) ورق پر کننده به ضخامت 3 mm باید از لبه های ورق به اندازه کافی ادامه یابد و قطعه ای که روی آن قرار می گیرد جوش شود.

د) باید به گونه ای طراحی و اجرا شوند که حداقل فاصله بین وجه داخلی ورق وصله و وجه خارجی قطعه بیش از 6 mm باشد.

38- در یک عضو کششی فولادی مرکب از 4 ورق به ضخامت هر ورق 15 mm که رنگ شده اند، حداکثر فاصله آزاد بین نوار های جوش منقطع در امتداد طولی عضو چند میلی متر است؟

الف) 180                                                 ب) 360

ج) 210                                                   د) 300

39- برای کسب شاخص حامی محیط زیست در پروژه های ساخت به روش صنعتی کدام مورد شمرده نمی شود؟

الف) تخصیص حداقل 30 درصد فضای باز پروژه به درختان و درختچه ها

ب) جمع آوری آب باران و تصفیه و استفاده آب باران یا آب خاکستری در موارد مجاز

ج) تولید برق با منابع انرژی تجدید پذیر براساس شرایط محیطی

د) نصب شمارنده آب در ورودی هر واحد

40- چنانچه ضخامت هسته عایق در پانل های دیواری(صفحات بتن پاششی سه بعدی 3D) 50 mm باشد، فاصله شبکه جوش شده از یکدیگر چند میلی متر است؟

الف) 80                                                 ب) 100

ج) 120                                                 د) 50

41- یک ساختمان با مشخصات زیر، آیا می تواند با سیستم سازه ای ICF سازگار باشد؟

– ارتفاع 8 متر                                         – ضخامت دیوار 14 cm

– پهنه خطر نسبی متوسط                       – بتن مصرفی با مقاومت 22MPa

– ساختمان با اهمیت زیاد                       – اسلامپ بتن 80 mm

– پی نواری                                            – حداکثر اندازه اسمی سنگدانه 18 mm

– متراکم نمودن بتن به صورت داخلی  

الف) سازگار است – بلی

ب) به لحاظ مقاومت بتن مصرفی، ارتفاع ساختمان و نحوه متراکم نمودن بتن – خیر

ج) به لحاظ پهنه خطر، نوع پی و حداکثر اندازه اسمی سنگدانه – خیر

د) به لحاظ ضخامت دیوار، اهمیت ساختمان و اسلامپ بتن – خیر

42- حفاظ قرنیز مانندی که در طرف باز سکو های کار جهت جلوگیری از لغزش و ریزش ابزار کار و مصالح ساختمانی نصب می گردد، باید چه ارتفاعی داشته باشد؟ این پاخور ها اگر از چوب ساخته شده باشند، حداقل ضخامت آنها باید چقدر باشد؟

الف) 15 سانتی متر و 25 میلی متر                        ب) 20 سانتی متر و 15 میلی متر

ج) 25 سانتی متر و 25 میلی متر                          د) 10 سانتی متر و 10 میلی متر

 

43- کلیه قسمت های داربست باید با استفاده از مصالح مناسب، توسط اشخاص ذیصلاح طوری طراحی، ساخته و آماده به کار شوند که داربست علاوه بر ایستایی و پایداری لازم، ظرفیت پذیرش باری بیش از آنچه مورد نظر است را داشته باشد، این ظرفیت افزایش بار باید حداقل به چه میزان باشد؟

الف) 2 برابر بار مورد نظر                                 ب) 3 برابر بار مورد نظر

ج) 4 برابر بار مورد نظر                                   د) 1.5 برابر بار مورد نظر

44- در کدام دسته از کارگاه های ساختمانی معرفی شخصی ذیصلاح به عنوان مسئول ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست الزامی است؟

الف) در کارگاه های ساختمانی با زیر بنای بیش از 2000 متر مربع و با 12 متر ارتفاع از روی پی

ب) در کارگاه های ساختمانی با زیر بنای بیش از 3000 متر مربع و با 18 متر ارتفاع از روی پی

ج) در کارگاه های ساختمانی با زیر بنای بیش از 5000 متر مربع و با 24 متر ارتفاع از روی پی

د) در کلیه کارگاه های آپارتمان سازی الزامی است.

45- کدام یک از شرایط زیر در مورد تعریف کار در شب و در ساعات غیر عادی صحیح می باشد؟

الف) شامل نیروهای حفاظت و ایمنی و نگهبانان می باشد، بین ساعت 20 تا 6 بامداد

ب) شامل کارگران و عوامل اجرایی و نگهبانان می باشد، پس از اتمام کار روزانه تا صبح روز بعد

ج) شامل کارگران و عوامل اجرایی می باشد، بین ساعت 22 تا 6 بامداد روز بعد

د) شامل کارگران و عوامل اجرایی می باشد، بین ساعت 19 تا 5 بامداد

46- در یک کارگاه ساختمانی با بعد کارگری 225 نفر شاغل، حداقل چه تعداد سرویس توالت و دستشویی مورد نیاز می باشد؟ و آیا این کارگاه الزام به تامین خانه بهداشت، امکانات لازم جهت کمک های اولیه و خدمات بهداشت کار را دارد؟

الف) 9 عدد – بلی                                       ب) 11 عدد – خیر

ج) 10 عدد – خیر                                       د) 15 عدد – بلی

47- از کدام بستر ذکر شده می توان برای نصب الکترود زمین استفاده کرد؟

الف) زمین های که دارای خاک دستی می باشند.                 ب) زمین های اشباع از آب

ج) پاه های فاضلاب و آب                                              د) زمین های سنگی

48- دستگاهی گازسوز توسط لوله رابط فلزی به قطر 4 اینچ و شیب 3 درصد به دودکش قائم فلزی با مکش طبیعی، در فاصله 150 سانتی متری متصل شده است. کدام گزینه صحیح است؟

الف) فاصله دستگاه گازسوز تا دودکش قائم زیاد است.

ب) شیب لوله رابط کم است.

ج) لوله رابط مورد قبول است.

د) قطر لوله  رابط به نسبت طول رابط کم است.

49- در باشگاهی ورزشی در ساختمانی که داخل زمی ن قرار دارد و تنها منبع انرژی گرمایی آن سوخت مایع است، گنجایش مخزن چه مقدار در نظر گرفته می شود؟

الف) 100 درصد مصرف ماهانه را تامین کند.

ب) حداقل 20 درصد مصرف سالانه سوخت

ج) 25 درصد مصرف موااقع فعالیت و مورد استفاده

د) بسته به مدیریت و شرایط اقلیمی و دسترسی تعیین می گردد.

50 در ساختمانی که پلان آن را مشاهده می کنید، اندازه c و d نسبت به l باید چقدر باشد تا از نظر الزامات معماری ساختمان های بنایی با کلاف، ساختمان نیاز به درز های لرزه ای که آن را به چند قسمت تقسیم کند، نباشد؟

51 در خصوص تامین آب مصرفی برای شستشویی توالت، یورینال، محوطه و آبیاری فضای سبز کدام عبارت صحیح است؟

الف) باید از آب آشامیدنی لوله کشی استفاده شود.

ب) لزوماً از آب غیرآشامیدنی استفاده شود.

ج) مجاز است از آب غیر آشامیدنی استفاده شود.

د) آب غیر آشامیدنی طبق ضوابط منع مصرف دارد.

52 – آیا لوله کشی هواکش شبکه فاضلاب شیمیایی باید از لوله هواکش شبکه فاضلاب بهداشتی جدا باشد؟ و آیا لوازم بهداشتی سیفون سر خود باید دارای هواکش فاضلاب باشند؟

الف) بلی – بلی                                          ب) خیر – خیر

ج) بلی – خیر                                           د) خیر – بلی

53 در آزمایش شبکه لوله کشی گاز کدام مورد ذیل از مسئولیت های دستگاه نظارت نمی باشد؟

الف) حضور دستگاه نظارت در کلیه مراحل آزمایش و نظارت بر روند پیشرفت کار از نزدیک

ب) بررسی و تائید مناسب بودن دستگاه های آزمایش و کنترل صحت کارکرد آن ها

ج) بررسی مدارک آزمایش و تائید نتیجه نهایی پس از اتمام مراحل آزمایش

د) ایمنی عملیات آزمایش

54 یک سالن به طول 10 متر و عرض 7 متر دارای سطح معادل جذب کننده به میزان 45 متر مربع می باشد. چنانچه زمان واخنش در این سالن 1.2 ثانیه باشد، ارتفاع میانگین سالن چه اندازه است؟ (رابطه سابین) از جذب طولی هوا صرف نظر شود.

الف) 5.44m                                                ب) 4.82m

ج) 3.70m                                                    د) 4.28m

55 چنانچه در مدت زمان مشخص T ، صدایی با تراز متغیر وجود داشته باشد، تراز فشار صدای پیوسته و پایدار معادل همان فشار صدای موثر چه نامیده می شود؟

 

 

 

56 در نمودار برنامه زمان بندی پیوست، زود ترین زمان پایان پروژه (رسیدن به گره H) چند روز است؟

الف) 19                                             ب) 14

ج) 18                                               د) 22

57 آیا مجاز به اتصال لوله آب باران به شبکه فاضلاب شهری هستیم؟

الف) بلی                                                                ب) خیر

ج) چنانچه حوضچه رسوب گیر ایجاد گردد – بلی              د) با استفاده از منهول –  بلی

58 بانک مسکن در نظر دارد یکی از شعب اصلی خود را به مساحت 1900 متر مربع و در دو طبقه در شهر یزد احداث نماید. باتوجه به عوامل موثر در پیچیدگی و حجم کار، این ساختمان از نظر نوع کاربری در کدام گروه طبقه بندی می شود؟

الف) گروه د                                              ب) گروه الف

ج) گروه ج                                                د) گروه ب

59 –  یکی از اعضای نظام مهندسی استان که به دلیل یک نوبت تخلف حرفه ای، از استفاده از پروانه اشتغال به مدت 4 سال محروم شده است، تا چه زمانی از تصدی یا انتخاب شدن به سمت عضو شورای انتظامی محروم می شود؟

الف) به مدت 5 سال نظیر شرایط مربوط به هیات مدیره نظام مهندسی

ب) به مدت 8 سال

ج) به مدت 4 سال

د) به مدت 10 سال

60 در صورت خلف وعده مکرر مهندسان در مورد انجام تعهدات به نحوی که موجب زیان با تضییع حقوق صاحب کار یا اشخاص ثالث شود، شامل کدام یک از مجازات های انتظامی زیر خواهد شود؟

الف) از درجه یک تا درجه چهار                            ب) از درجه سه تا درجه پنج

ج)  از درجه دو تا درجه چهار                               د) از درجه دو تا درجه پنج

 

 

 

 

 

ردیف گزینه صفحه بند و مبحث
        1 2 85 مبحث 4

بند۸-۱-۱-۷-۴

        2 2 47 مبحث 19

جدول 19-4-2

        3 3 114 مبحث 19

جدول 19-5-35

        4 2 21 مبحث 19
        5 1 110 تا 113 مبحث 19
        6 4 55 تا 57 مبحث 20

بند 20-6-4

20-6-4-1

20-6-4-1-1

        7 2 59 مبحث 20
        8 1
        9 2 91 مبحث 3

بند 3-6-4-3-2

    10 3 99 مبحث 3

بند 3-6-4-8

    11 1 149 مبحث 3

3-8-3-5

    12 3 48 مبحث 4

بند 4-5-1-7-5

4-5-1-7-6

    13 2 44 و 45 مبحث 4

4-5-1-4-1

4-5-1-4-2

4-5-1-4-3

4-5-1-4-4

    14 3 55 مبحث 4

4-5-2-8-3

4-5-2-8-4

    15 1 69 مبحث 4

بند 4-5-10-2-1

    16 4 50 مبحث 4

4-5-1-10-6

    17 2 65 مبحث 4

4-5-8-3-5

    18 1 103 مبحث 4

4-9-6-3

    19 3 33 مبحث 4
    20 4 17 مبحث 4
    21 2 153 مبحث 5

بند 5-20-2-1

    22 1 12 مبحث 5

بند 5-2-6-1-9

    23 4 25 مبحث 5

بند 5-4-3-1-3

    24 1 13 مبحث 5

5-2-6-1-13

    25 2 27 مبحث 5

بند 5-3-5-2

    26 4 2 مبحث 5

بند 5-1-3-1

    27 1 3 و 17 پیوست ششم

6-1-4-1-1-1

    28 3 32 مبحث 16

بند 16-2-5-3

    29 4 19 مبحث 7

جدول 7-2-1

    30 2 52 و 117 مبحث 8

بند 8-3-4-8

    31 3 56 مبحث 8

بند 8-3-5-3

    32 1 84 مبحث 8

بند 8-4-6-5-3-2

    33 3 293 مبحث 9
    34 4 72 مبحث 9

بند 9-4-9-7

    35 1 66 مبحث 9

بند 9-4-8-1

    36 3 359 مبحث 9

بند 9-20-5-5

    37 2 222 مبحث 10
    38 4 64 مبحث 10

بند 10-2-3-5

    39 1 35 مبحث 11

بند11-5-2

    40 2 52 مبحث 11

بند 11-6-6-2-15

    41 4 40 و41 مبحث 11

بند 11-6-3-2

    42 1 34 مبحث 12

بند 12-5-3

    43 3 49 مبحث 12

بند 12-7-2-2

    44 2 9 مبحث 12

بند 12-1-5-5

    45 3 6 مبحث 12

بند 12-1-3-27

    46 1 23 و 24 مبحث 12

بند 12-3-3

    47 4 163 مبحث 13

پ 1-10-1-4

    48 3 99 مبحث 17

بند 17-7-5-8

    49 2 150 مبحث 14

بند 14-12-2-2

    50 1 106 مبحث 8
    51 3 40 مبحث 16

بند 16-3-2-2

    52 1 107 مبحث 16

بند 16-5-2

    53 4 190 مبحث 17

بند 17-16-7

    54 2 8 مبحث 18
    55 3 3 مبحث 18

بند 18-1-3-4

    56 4
    57 1 103 مبحث 4

بند 4-9-5-6

    58 3 79 و 80 مبحث 2
    59 2 براساس بند ب ماده 90 قانون نظام مهندسی
    60 4 ماده 91

بند الف، ردیف 2 قانون نظام مهندسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

داده ای یافت نشد
0
    0
    سبد خرید شما
    سبد خرید شما خالی استبازگشت به فروشگاه