سایت در حال به روز رسانی میباشد

سایت در حال به روز رسانی میباشد

پکیج کامل منابع آزمون نظام مهندسی عمران

داوطلبان می‌توانند با صرف کمترین زمان و به راحتی در آزمون نظام مهندسی قبول شوند. متخصصان و کارشناسان موسسه تلاش خواهند کرد که آزمون نظام مهندسی برای داوطلبان تبدیل به تجربه حرفه‌ای از خدمات پشتیبانی و کیفیت شود.

تدریس و آموزش با مدرن‌ترین متدها در قالب چندین محصول با کیفیت در دسترس داوطلبان خواهد بود. آمار قبولی موسسه نشان می‌دهد که شیوه آموزشی در این موسسه بی‌رقیب است.

برای اینکه در آزمون نظام مهندسی عمران بتوانید بهترین نتیجه را کسب کنید، باید همه منابع را در اختیار داشته باشید. همه منابع در پکیج کامل آزمون نظام مهندسی عمران وجود داشته و در اختیار افراد قرار خواهد گرفت.

موسسه با داشتن چندین سابقه در برگزاری دوره‌های آزمون نظام مهندسی، پکیج کامل منابع آزمون نظام مهندسی عمران را تهیه کرده و در اختیار داوطلبان قرار داده است. در این پکیج منابع به صورت مفهومی آموزش داده می‌شود و از مباحث مقررات ملی ساختمان، تست‌های متنوعی حل می‌گردد.

پکیج کامل منابع آزمون نظام مهندسی عمران
پکیج کامل منابع آزمون نظام مهندسی عمران

رشته عمران (محاسبات)

 • مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان) ۱۳۹۸
 • مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی) ۱۴۰۰
 • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي) ۱۳۹۸
 • مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه) ۱۳۹۹
 • مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي) ۱۴۰۱
 • آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم واصلاحیه مربوطه
 • استاتیک، مقاومت مصالح و تحليل سازه‌ها (در حد اطلاعات دانشگاهي)
 • مكانيك خاك گودبرداري – پی سازی و سازه‌هاي نگهبان

 رشته عمران (نظارت)

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
 • مبحث دوم (نظامات اداري) ۱۳۸۴
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) ۱۳۹۶
 • مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان) ۱۳۹۸
 • مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی) ۱۴۰۰
 • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي) ۱۳۹۸
 • مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه) ۱۳۹۹
 • مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي) ۱۴۰۱
 • مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان‌ها) ۱۴۰۰
 • مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) ۱۳۹۲
 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي) ۱۳۹۹
 • مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل) ۱۳۹۵
 • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها) ۱۳۹۲
 • آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم و اصلاحیه مربوطه و پیوست ششم آن
 • راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا) ۱۳۹۰
 • استاتیک، مقاومت مصالح، تحليل سازه‌ها و طراحي سازه‌هاي فولادي و بتني (در حد اطلاعات دانشگاهي)
 • روش‌ها و جزئيات اجرايي ساختمان مکانیک خاک، گودبرداري، پی سازی و سازه‌هاي نگهبان
 • مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها
 • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها

 رشته عمران (اجرا)

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
 • مبحث دوم (نظامات اداري) ۱۳۸۴
 • مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حريق) ۱۳۹۵
 • مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان) ۱۳۹۶
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) ۱۳۹۶
 • مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان) ۱۳۹۸
 • مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی)۱۴۰۰
 • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي با مصالح بنايي) ۱۳۹۸
 • مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه) ۱۳۹۹
 • مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي) ۱۴۰۱
 • مبحث يازدهم (طرح و اجراي صنعتي ساختمان‌ها) ۱۴۰۰
 • مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) ۱۳۹۲
 • مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان‌ها) ۱۳۹۵
 • مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) ۱۳۹۶
 • مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی)۱۳۹۶
 • مبحث هفدهم (لوله‌کشی گاز طبیعی) ۱۴۰۱
 • مبحث هجدهم (عايق‌بندي و تنظيم صدا) ۱۳۹۶
 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي) ۱۳۹۹
 • مبحث بيستم (علائم و تابلوها) ۱۳۹۶
 • مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل) ۱۳۹۵
 • مبحث بيستم و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان‌ها) ۱۳۹۲
 • آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم و اصلاحیه مربوطه و پیوست ششم آن
 • راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا) ۱۳۹۰
 • مکانیک خاک، گودبرداري و پی سازی و سازه‌هاي نگهبان
 • روش‌ها و جزئيات اجرايي ساختمان
 • قراردادها و شرايط عمومي و خصوصي مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها
 • قوانين مرتبط با صنعت بيمه و ماليات و کار
 • مديريت ساخت و نظام برنامه‌ريزي و كنترل پروژه
 • ماشين‌آلات ساختماني و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها
 • مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها
 • استاتیک، مقاومت مصالح و تحلیل سازه‌ها و طراحی سازه‌های فولادی و بتنی
 • ضوابط و مقررات مربوط به نظام فنی و اجرایی کشور

رشته عمران (ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی)

 • دستورالعمل بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي موجود- شماره ۳۶۰- سال ۱۳۹۲
 • راهنماي روش‌ها و شيوه‌هاي بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي موجود و جزئيات اجرايي- شماره ۵۲۴- سال ۱۳۸۹

نکته مهم: تسلط کافی داشتن بر مواد آزمون رشته عمران محاسبات شامل این موارد است:

 • مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان) ۱۳۹۸
 • مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی) (۱۴۰۰)
 • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۸)
 • مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه ) ۱۳۹۹
 • مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي) ۱۴۰۱
 • آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم و اصلاحیه مربوطه
 • استاتیک، مقاومت مصالح، تحليل سازه‌ها، مكانيك خاك، گودبرداري، پی‌سازی, سازه‌هاي نگهبان, دینامیک سازه ها و اصول و مبانی مهندسی زلزله

رشته عمران (طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان)

 • مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی) (۱۴۰۰)
 • راهنمای طراحی دیوارهای حائل – ضابطه شماره ۳۰۸- ۱۳۹۶
 • دستورالعمل اجرایی گودبرداری‌های ساختمانی- مصوب سال ۱۳۹۱
 • مكانيك خاك، گودبرداري، پی و پی‌سازی و سازه‌هاي نگهبان، خاک پیشرفته، پی پیشرفته و اجزاء
 • مبحث ششم (بارهاي وارد بر ساختمان) ۱۳۹۸
 • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان‌های با مصالح بنايي) ۱۳۹۸
 • مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌های بتن‌آرمه ) ۱۳۹۹
 • مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌های فولادي) ۱۴۰۱
 • آئين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰) ويرايش چهارم و اصلاحیه مربوطه
 • استاتیک، مقاومت مصالح و تحليل سازه‌ها
پکیج کامل منابع آزمون نظام مهندسی عمران
پکیج کامل منابع آزمون نظام مهندسی عمران

چرا باید پکیج کامل منابع آزمون نظام مهندسی عمران موسسه را انتخاب کرد؟

 • از ویژگی‌های بسیار مهم این پکیج امکان مشاهده فیلم‌های آموزشی به تعداد دفعات نامحدود و در هر زمانی است.
 • با تهیه کردن این پکیج تضمین می‌شود که همه منابع و جزوات آموزشی با توجه به آخرین ویرایش اعلام شده توسط دفتر مقررات ملی ساختمان در اختیار افراد قرار می‌گیرد.
 • در پکیج کامل منابع آزمون نظام مهندسی عمران موسسه تمامی مباحث مقررات ملی ساختمان تدریس می‌گردد. مدرسان در هر یک از مراحل آموزش این پکیج، تست‌های آزمون‌های دوره‌های پیشین و تست‌های تالیفی را حل می‌کنند و به این ترتیب شما نحوه مدیریت زمان و همچنین مهارت تست زنی را آموزش خواهید دید.
 • مهندسانی که پکیج آموزشی را از موسسه تهیه می‌کنند، پشتیبانی تخصصی دریافت خواهند کرد. افراد می‌توانند به راحتی مشاوره دریافت کرده و رفع اشکال کنند.

یکی از دغدغه‌های افرادی که در آزمون نظام مهندسی عمران شرکت می‌کنند، نحوه آمادگی، برنامه‌ریزی و مطالعه برای این آزمون می‌باشد. برای قبولی در آزمون نظام مهندسی عمران نیاز به دو فاکتور مهم تسلط بر منابع و سرعت است. در پکیج کامل منابع آزمون نظام مهندسی عمران برای این دو فاکتور مهم، همه ابزارهای کمک آموزشی وجود دارد.

جمع بندی

برای قبولی در آزمون نظام مهندسی عمران باید به تمامی منابع این آزمون دسترسی داشته باشید. با تهیه پکیج کامل منابع آزمون نظام مهندسی عمران موسسه به راحتی به منابع مورد نیاز دسترسی خواهید داشت. مدرسان به شیوه تخصصی و اصولی تمامی مباحث را تدریس می‌کنند و نحوه برنامه‌ریزی برای مطالعه و تست زنی را به شما آموزش می‌دهند. در صورتی که طبق برنامه پیش روید، می‌‌توانید نمره قبولی در آزمون نظام مهندسی عمران را گرفته و موفق شوید.

سوالات متداول

پکیج کامل منابع آزمون نظام مهندسی عمران برای چه افرادی مناسب است؟

این پکیج برای افرادی که قصد شرکت در آزمون نظام مهندسی عمران را دارند و می‌خواهند با برنامه‌ریزی درست و اصولی و دیدن آموزش‌های لازم در این آزمون موفق شوند، مناسب است. در این صورت افراد با کمترین هزینه، در کمترین زمان ممکن به تمامی منابع تسلط پیدا خواهند کرد.

آموزش در این پکیج به چه صورت است؟

آموزش در پکیج کامل منابع آزمون نظام مهندسی عمران بر اساس آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان انجام می‌شود. آموزش‌ها در این پکیج به صورت مفهومی انجام می‌شود تا داوطلبان برای پاسخ گویی به سوالات آزمون مشکلی نداشته باشند.

در این پکیج چگونه مدیریت زمان آموزش داده می‌شود؟

در پکیج کامل منابع آزمون نظام مهندسی عمران در هر یک از مراحل آموزش تست‌های آزمون دوره‌های پیشین و تست‌های تالیفی حل می‌شوند و به این ترتیب نحوه مدیریت زمان و مهارت تست زنی در پاسخگویی به سوالات، به داوطلبان آموزش داده می‌شود.

پکیج کامل منابع آزمون نظام مهندسی عمران
پکیج کامل منابع آزمون نظام مهندسی عمران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

داده ای یافت نشد
0
  0
  سبد خرید شما
  سبد خرید شما خالی استبازگشت به فروشگاه