سایت در حال به روز رسانی میباشد

سایت در حال به روز رسانی میباشد

پکیج کامل منابع آزمون نظام مهندسی معماری

آزمون‌های نظام مهندسی توسط وزارت مسکن و شهرسازی هر ساله در دو نوبت در رشته‌های شهرسازی، عمران، معماری، تأسیسات مکانیکی، نقشه برداری، ترافیک و تأسیسات برق برگزار می‌گردد. افرادی که در این آزمون قبول می‌شوند، پروانه اشتغال دریافت می‌کنند.

آزمون نظام مهندسی معماری در سه گرایش نظارت، اجرا و طراحی برگزار می‌گردد. برای کسب آمادگی و قبولی در آزمون نظام مهندسی معماری باید تمامی منابع اصلی و کمکی مطالعه شده و آموزش آنها به صورت درست و اصولی دیده شود. همه منابعی که اعلام شده است، دارای اهمیت بوده و باید برای پاسخگویی به سوالات به صورت موازی مورد استفاده قرار گیرند.

داوطلبانی که برنامه‌ریزی درستی داشته باشند، می‌توانند تمامی منابع را مطالعه کرده و نمره قبولی را کسب کنند. در پکیج کامل منابع آزمون نظام مهندسی معماری تمامی منابع در دسترس داوطلبان بوده و آموزش این منابع توسط اساتید با تجربه در این زمینه انجام می‌شود.

پکیج کامل منابع آزمون نظام مهندسی معماری
پکیج کامل منابع آزمون نظام مهندسی معماری

رشته معماري(طراحي)

 • مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حريق ۱۳۹۵
 • مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان) ۱۳۹۶
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) ۱۳۹۲
 • مبحث هجدهم (عايق‌بندي و تنظيم صدا) ۱۳۹۶
 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي ) ۱۳۹۹
 • مباني طراحي معماري
 • جزئيات اجرائي ساختمان
 • ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد دارای معلوليت – ویرایش سوم ۱۳۹۹

 رشته معماري(نظارت)

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
 • مبحث دوم (نظامات اداري) ۱۳۸۴
 • مبحث سوم (حفاظت ساختمان‌ها در مقابل حريق)
 • مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان) ۱۳۹۶
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) ۱۳۹۶
 • مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی) ۱۴۰۰
 • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان هاي با مصالح بنايي) ۱۳۹۸
 • مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه) ۱۳۹۹
 • مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي) ۱۴۰۱
 • مبحث يازدهم (اجراي صنعتي ساختمان‌ها) ۱۴۰۰
 • مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) ۱۳۹۲
 • مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) ۱۳۹۵
 • مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) ۱۳۹۶
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي) ۱۳۹۲
 • مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) ۱۳۹۶
 • مبحث هفدهم (لوله‌كشي گاز طبيعي) ۱۴۰۱
 • مبحث هجدهم (عايق‌بندي و تنظيم صدا) ۱۳۹۶
 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جويي در مصرف انرژي) ۱۳۹۹
 • مبحث بيستم (علائم و تابلوها) ۱۳۹۶
 • مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) ۱۳۹۵
 • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) ۱۳۹۲

راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا) ۱۳۹۰

 • پیوست ششم آئین‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ويرايش چهارم) (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری)
 • گودبرداری، پی سازی و سازه‌های نگهبان
 • روش‌ها و مسائل اجرايي ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان‌ها
 • مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها
 • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها

رشته معماري(اجرا)

 • قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
 • مبحث دوم (نظامات اداري) ۱۳۸۴
 • مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)۱۳۹۵
 • مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان) ۱۳۹۶
 • مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني) ۱۳۹۶
 • مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی) ۱۴۰۰
 • مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ۱۳۹۸
 • مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه) ۱۳۹۹
 • مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي) ۱۴۰۱
 • مبحث يازدهم ( اجراي صنعتي ساختمان‌ها) ۱۴۰۰
 • مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) ۱۳۹۲
 • مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) ۱۳۹۵
 • مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) ۱۳۹۶
 • مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي)، (فقط ضوابط مربوط به معماری) ۱۳۹۲
 • مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) ۱۳۹۶
 • مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) ۱۴۰۱
 • مبحث هجدهم (عايق‌بندي و تنظيم صدا) ۱۳۹۶
 • مبحث نوزدهم (صرفه‌جويي در مصرف انرژي) ۱۳۹۹
 • مبحث بيستم (علائم و تابلوها) ۱۳۹۶
 • مبحث بيست و يكم (پدافند غير عامل) ۱۳۹۵
 • مبحث بيست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها) ۱۳۹۲
 • راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان‌هاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا) ۱۳۹۰
 • پیوست ششم آئین‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ (ويرايش چهارم) (طراحی لرزه‌ای و اجرای اجزای غیرسازه‌ای معماری)
 • گودبرداري، پی سازی و سازه‌هاي نگهبان
 • ماشین‌آلات ساختمانی و آشنایی با نحوه عملکرد، بهره‌برداری و نگهداری آنها
 • روش‌ها و مسائل اجرايي ساخت و ساز در مراحل مختلف و نقشه‌های جزئیات اجرایی ساختمان
 • ضوابط و مقررات مربوط به نظام فني و اجرائي کشور
 • مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت سازها
 • قوانين مرتبط با صنعت بيمه و ماليات و کار
 • قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان‌ها
 • مدیریت ساخت و نظام برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
 • پکیج کامل منابع آزمون نظام مهندسی معماری
  پکیج کامل منابع آزمون نظام مهندسی معماری

مزایای استفاده از پکیج کامل منابع آزمون نظام مهندسی معماری

هر ساله تعداد زیادی از متقاضیان در آزمون نظام مهندسی معماری شرکت می‌کنند، اما تعداد بسیار کمی از آنها در این آزمون موفق می‌شوند و نمره قبولی را کسب می‌کنند. عوامل گوناگونی مانند گستردگی و تنوع منابع معرفی شده، روش نامناسب مطالعه و تنوع نوع طرح سوالات از مهم‌ترین دلایلی می‌باشند که متقاضیان در آزمون نظام مهندسی معماری موفق نشده و با مشکلات مواجه می‌شوند.

برای رفع بخشی از ابهامات و مشکلات موجود و معرفی منبع جامع برای این آزمون، در پکیج کامل آزمون نظام مهندسی معماری تمامی منابع در دسترس متقاضیان خواهد بود. این پکیج برای متقاضیان آزمون نظام مهندسی معماری بسیار کاربردی و مناسب است.

برای همه افراد داوطلبی که می‌خواهند در آزمون نظام مهندسی معماری شرکت کنند، تسلط کافی بر تمامی منابع آزمون ضروری و مهم است. در هنگام آزمون باید در هر کدام از صلاحیت‌های طراحی، نظارت و اجرا به شصت سوال در مدت زمان ۱۵۰ دقیقه پاسخ داده شود. بنابراین داشتن سرعت عمل مناسب برای داوطلبان بسیار حائز اهمیت خواهد بود. داشتن سرعت عمل فقط با تسلط کافی به منابع و فراگیری نحوه تست‌زنی امکان‌پذیر است.

با استفاده از پکیج کامل منابع آزمون نظام مهندسی معماری داوطلبان به خوبی تمامی منابع را آموزش دیده و به آنها تسلط پیدا می‌کنن.  برای کسب حد نصاب نمره قبولی در آزمون نظام مهندسی معماری حتماً باید برنامه‌ریزی داشته باشید. اگر طبق برنامه ارائه شده توسط اساتید موسسه پیش روید، قبولی شما در این آزمون تضمین می‌شود.

داوطلبان باید به این نکته توجه داشته باشند که تنها با تهیه پکیج و دوره‌های آموزشی موفق نخواهند شد. بلکه باید به آموزش‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که داده می‌شود توجه کافی داشته باشند و به آنها عمل کنند.

اهداف پکیج کامل منابع آزمون نظام مهندسی معماری

پکیج کامل منابع آزمون نظام مهندسی معماری با هدف قبولی حتمی داوطلبان در این آزمون، به همراه دوره‌های آموزشی موسسه دارای اهداف زیر هستند:

 • حل آزمون‌های آزمایشی و بیان نکات مهم
 • آموزش تکنیک‌های سرعت عمل و تست زنی
 • آموزش مواجهه با سوالات آزمون و طریقه پاسخ دادن درست و اصولی به آنها
 • نحوه زمانبندی در آزمون و پاسخ دادن به سوالات
 • تحلیل آزمون‌های دوره‌های پیشین
 • بررسی سوالات احتمالی آزمون
 • نقد و بررسی اوراق مردودی
 • بیان نکات بسیار مهم برای قبولی آزمون نظام مهندسی
 • آموزش و تدریس مباحث به صورت مفهومی
 • انجام تمرینات استاندارد
 • پشتیبانی و مشاوره‌های تخصصی برای داوطلبین آزمون نظام مهندسی معماری

جمع بندی

داوطلبان آزمون نظام مهندسی معماری برای اینکه بتوانند نمره قبولی کسب کنند و در این آزمون موفق شده و پروانه اشتغال دریافت کنند نیاز به منابع این آزمون خواهند داشت. با تهیه پکیج کامل منابع آزمون نظام مهندسی معماری داوطلبان دیگر به منبع دیگری نیاز نخواهند داشت. با تیم پشتیبانی بسیار حرفه‌ای موسسه مشاوره‌های تخصصی داوطلبان می‌توانند برنامه‌ریزی درست و اصولی انجام دهند و با آمادگی کامل در این آزمون شرکت کنند.

سوالات متداول

میزان قبولی پکیج کامل آزمون نظام مهندسی معماری چند درصد بوده است؟

با توجه به آمارها و سوابق درخشان موسسه و پکیج کامل آزمون نظام مهندسی معماری، احتمال قبولی در این آزمون بسیار زیاد و در حدود ۹۵ درصد است. چنانچه داوطلبان طبق برنامه‌ریزی پیش روند، حتماً نمره قبولی را کسب خواهند کرد.

آیا با خرید پکیج کامل آزمون نظام مهندسی معماری نیاز به کتاب‌های دیگر است؟

در پکیج کامل آزمون نظام مهندسی معماری تمامی منابع در دسترس داوطلبان خواهد بود و نیاز به منبع و یا کتاب دیگری نخواهند داشت.

آیا با خرید پکیج کامل آزمون نظام مهندسی معماری، رفع اشکال و پشتیبانی انجام می‌شود؟

بله. با خرید این پکیج داوطلبان پشتیبانی شده و برنامه‌ریزی‌ها و مشاوره‌های تخصصی دریافت خواهند کرد و به این ترتیب مسیر موفقیت در این آزمون برای آنها کوتاه‌تر خواهد شد.

پکیج کامل منابع آزمون نظام مهندسی معماری
پکیج کامل منابع آزمون نظام مهندسی معماری

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

داده ای یافت نشد
0
  0
  سبد خرید شما
  سبد خرید شما خالی استبازگشت به فروشگاه